SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko polskich emigrantów. Pieniądze można dostać w dwóch krajach

500 zł na dziecko polskich emigrantów. Pieniądze można dostać w dwóch krajach

18.03.2016, godz. 06:30
KOLEJKI LEKARZ ZUS SKLEP LOTNISKO
foto: SHUTTERSTOCK

Rodziny, w których jedno z rodziców pracuje za granicą, będą mogły korzystać i z polskich świadczeń z programu 500 plus, i z zagranicznych - ale nie w pełnej wysokości. Jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, drugie tzw. dodatek dyferencyjny.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła program "Rodzina 500 plus" przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jest to zgodne z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która ma nie dopuszczać do kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym przewidzianych w przepisach unijnych.

Zobacz koniecznie: Już dziś pobierz wniosek o 500 zł na dziecko, a szybciej dostaniesz pieniądze [POBIERZ WNIOSEK]

MRPiPS informuje, że zgodnie z tą zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw (z reguły właściwym do wypłaty świadczeń jest to państwo, w którym wykonywana jest praca).

Świadczenia wychowawcze mogą być pobierane w dwóch państwach, ale nie w pełnej wysokości. w takim przypadku jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, a drugie - tzw. dodatek dyferencyjny, czyli kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju.

Wysokość świadczeń na dzieci różni się w różnych państwach. W Niemczech jest np. wyższa niż w Polsce, ale w Holandii już nie. Ważne jest też, że w wielu państwach, do których zarobkowo wyjeżdżają Polacy (np. w Niemczech), wypłacane są także świadczenia na pierwsze dziecko - co w Polsce zależne będzie od kryterium dochodowego.

Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

Czytaj też: 1500 zł na dziecko. Kto może otrzymać tak wysokie świadczenie

Wnioski o wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus przyjmować będą gminy. Jednak w przypadku rodzin, w których są zagraniczni migranci zarobkowi, takie wnioski do rozpatrzenia przekazywane będą Regionalnym Ośrodkom Pomocy Społecznej podległym urzędom marszałkowskim.

Emigranci mogą jednak otrzymać pieniądze później niż rodacy mieszkający w ojczyźnie. Procedury dotyczące rodzin osób pracujących za granicą mogą wydłużyć okres wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Wyniak to z faktu, że urzędy marszałkowskie nie mają wpływu na termin udzielenia odpowiedzi ze strony innego kraju.

 

Źródło: MRPiPS/PAP/Superbiz.pl


REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: