SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko a praca za granicą

500 zł na dziecko a praca za granicą

23.02.2016, godz. 15:35
Dzieci dziecko uczeń przedszkole szkoła podstawowa
foto: EAST NEWS

Rodzice, którzy pobierają zasiłki na dzieci w innych krajach (np. gdzie pracują) nie otrzymają 500 zł na dziecko w Polsce. Chyba że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwało rodzinom, której świadczenie o podobnym charakterze przysługuje za granicą, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej. A przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier,Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.

Przeczytaj: Tak wygląda wniosek o 500 zł na dziecko. Zobacz! [WZÓR WNIOSKU]

Osoby, które wyjadą z Polski już po przystąpieniu do programu i będą chciały pobierać świadczenia na dzieci obowiązujące w nowym miejscu pobytu,  będą musiały poinformować urząd gminy o emigracji. W przeciwnym razie mogą nie otrzymać szybko świadczenia w nowym miejscu pobytu. Powód? Rodziny zamieszkujące państwa Unii Europejskiej muszą liczyć się z tym, że składając wniosek o świadczenia rodzinne za granicą, tamtejsze organy wysyłają o tym informację do urzędów marszałkowskich w Polsce, a te natychmiast informują o tym gminę odpowiedzialną za wypłacanie 500 zł na dziecko. W takiej sytuacji gmina szybko będzie mogła wstrzymać wypłatę 500 zł na dziecko, jeśli rodzice zdecydują się na nowe świadczenia za granicą.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: