SuperBiz wiadomości ARiMR STAWIA NA e-WNIOSEK

ARiMR STAWIA NA e-WNIOSEK

16.03.2017, godz. 00:00
Na miarę XXI wieku
Na miarę XXI wieku foto: materiał prasowy

Co roku wiosną ponad 1,3 mln rolników składa do ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Zdecydowana większość z nich wybiera tradycyjny sposób ubiegania się o te dopłaty i wypełnia wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami w wersji papierowej.

Kolejny krok to dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego biura powiatowego ARiMR. Oczywiście można złożyć wniosek za pośrednictwem poczty, ale zdecydowanie wygodniejsze i pewniejsze jest złożenie dokumentu o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-Wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od kilku lat, a obecnie przechodzi on zdecydowaną przemianę. To sprawi, że będzie on łatwiejszy i przyjaźniejszy do wypełnienia niż jeszcze rok temu.

Bez wychodzenia z domu

Przede wszystkim łatwiej będzie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-Wniosek. Jeszcze rok temu każdy, kto chciał otrzymać taki dostęp, musiał wypełnić papierowy wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu (hasła) i dostarczyć go do biura powiatowego ARiMR. W tym roku nie będzie już takiej potrzeby. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-Wniosku, będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, osiem ostatnich cyfr rachunku bankowego oraz kwotę jakiejkolwiek ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku (w roku 2017 ostatnia płatność zrealizowana przez ARiMR w roku 2016). Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Można więc uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR bez wychodzenia z domu.

Ale to nie jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-Wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności, aplikacja e-Wniosek, automatycznie sprawdzi, czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy, system zgłosi błąd.

Łatwiej wyrysujesz działkę

ARiMR przeniosła do aplikacji e-Wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75 proc. powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w 2016 r. Rolnik, wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał znowu rysować powierzchni, które nie zmieniły się w stosunku do roku poprzedniego. Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie, rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Czyli wyrysowanie działek w e-Wniosku będzie dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych, na co często skarżyli się rolnicy. Zmodyfikowana aplikacja e-Wniosku pozwoli także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki referencyjnej, jak również na zweryfikowanie, czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów.

Zmodyfikowana aplikacja e-Wniosek to niewątpliwie ułatwienie i wygoda dla rolników. Warto skorzystać z tej możliwości. Aplikacja e-Wniosek dostępna jest od 15 marca 2017 r. na stronie  internetowej Agencji: www.arimr.gov.pl.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: