SuperBiz wiadomości Bank PKO BP umacnia swoją pozycję na rynku finansowym

Bank PKO BP umacnia swoją pozycję na rynku finansowym

30.08.2016, godz. 12:34
PKO BP, bank, PKO
Placówka PKO BP. Fot. PKO Bank Polski foto: Super Express

Bank PKO BP ogłosił wyniki finansowe za I półrocze. Są lepsze niż rok temu i najlepsze spośród wszystkich instytucji finansowych w Polsce. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego osiągnęła zysk netto na poziomie 874 mln zł, co oznacza, że wzrost wyniósł 36,8 proc. rok do roku. Bank poprawił wynik odsetkowy, jakość portfela kredytowego i efektywność działania. Stress testy przeprowadzone przez EBA wykazały wysoki poziom bezpieczeństwa instytucji, która pozostaje odporna na czynniki makroekonomiczne.

W I półroczu Grupa PKO Banku Polskiego osiągnęła wynik finansowy netto na poziomie 1,51 mld zł, odnotowując tym samym 12-procentowy wzrost rok do roku. Skonsolidowany wynik z działalności biznesowej wyniósł 5,8 mld zł, co oznacza wzrost rzędu 12,7 proc. rok do roku. Tak dobre wyniki to efekt wzrostu odsetkowego o 12,2 proc. rok do roku. (Grupie udało się obniżyć koszty odsetkowe o 24 proc. rok do roku). Na dobre dane wpłynęła także transakcja przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc. Bez sprzedaży Visy wzrost wyników z działalności biznesowej wyniósłby blisko 5 proc. rok do roku.

- W pierwszym półroczu 2016 r. PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk wśród działających w Polsce instytucji finansowych. Jest to zasługa bardzo dobrych wyników biznesowych wspartych – podobnie jak w całym sektorze bankowym, – transakcją z Visa. Wyniki europejskich testów warunków skrajnych pokazały, że wzrost wyników można pogodzić z zachowaniem wysokiego bezpieczeństwa i odpornością na zawirowania rynkowe – komentuje Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Przeczytaj również: Pokemon Go zarobił w miesiąc 200 mln dolarów

Bank ma wysoki udział w rynku kredytów, zwłaszcza kredytów hipotecznych. Wynosi on aż 17,6 procent. Wpływy ze sprzedaży kredytów hipotecznych zwiększyły się z 4,6 mld zł w I połowie 2015 r. do 5,8 mld zł w I połowie 2016 roku. Skonsolidowane aktywa banku wynoszą 272,4 mld złotych. W I półroczu 2016 r. ich wartość zwiększyła się o 6,6 proc. rok do roku. Wartość kredytów netto wzrosła do 191,5 mld zł (o 3,3 proc. rok do roku), a wartość depozytów – do 199,4 mld zł (o 11,3 proc. rok do roku).

W II kwartale br. PKO Bank Polski realizował strategię ekspansji zagranicznej. Przygotowuje się do otwarcia nowego oddziału korporacji w Czechach, a także zawarł porozumienie o współpracy z jednym z największych chińskich banków. Zgodnie z podpisanym kontraktem transakcje typu „trade finance", podobnie jak ich obsługa handlowa, będą bezpośrednio rozliczane w złotym i juanie. PKO Bank Polski współpracuje z ok. 70 bankami korespondencyjnymi w Chinach. Ponadto kontynuuje współpracę z 11 bankami korespondentami w Japonii oraz liderem w sektorze transakcji korporacyjnych w Nowej Zelandii. Od 1 czerwca transakcje na Antypodach transakcje są rozliczane w dolarze nowozelandzkim.

Źródło: media.pkobp.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: