SuperBiz wiadomości Blisko ludzi

Blisko ludzi

16.03.2017, godz. 00:00
Blisko ludzi
Blisko ludzi foto: materiał prasowy

Banki spółdzielcze nie tylko oferują korzystne usługi finansowe, ale angażują się w życie tzw. małych ojczyzn. Wspierają wydarzenia społeczno-kulturalne, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego terenów, na których prowadzą działalność.

Banki, kierując się ideą spółdzielczości, nie są obojętne na sprawy ludzi, którzy korzystają z ich usług. Pomagają szkołom i przedszkolom, kółkom rozwijającym zainteresowania, drużynom sportowym. Organizują konkursy, rajdy, lokalne imprezy integrujące społeczność lokalną. Finansują budowę ścieżek lub dróg lokalnych, placów zabaw, szkół czy bibliotek. Organizują szkolenia i wsparcie przy tworzeniu biznesplanów, pozyskiwaniu funduszy unijnych czy planowaniu inwestycji. Uczestniczą w akcjach charytatywnych i prozdrowotnych. Wspierają lokalną gospodarkę oraz przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości.

Znacząca różnica

Odpowiedzialność społeczna od samego początku jest wpisana w podstawę funkcjonowania banków spółdzielczych. Przez cały okres swojej działalności filozofia wspierania rozwoju lokalnego jest im szczególnie bliska. To wyraźnie odróżnia je nie tylko od banków komercyjnych, ale od większości przedsiębiorstw, których głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie kapitału. Banki spółdzielcze są rozproszone na terenie kraju i działają lokalnie głównie w małych miejscowościach, dlatego też ich działania CSR (corporate social responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu) też są lokalne i rozproszone w całej Polsce. Przy wyborze wspieranych inicjatyw kierują się przede wszystkim korzyściami, jakie popłyną z nich do lokalnej społeczności. Często są to wydarzenia, na które duże firmy nawet nie zwrócą uwagi, ponieważ – co zrozumiałe – dotrą do małej grupy odbiorców ich towarów czy usług. Banki, wspierając inicjatywy z terenu swojej działalności, same będąc lokalne, wiedzą dobrze, które obszary w danym miejscu należy rozwinąć. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim, budowanym od pokoleń kapitałem, determinuje silną pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych i w lokalnych społecznościach.

Liczby mówią za siebie

Wspieranie lokalnych społeczności przekłada się na konkretne liczby – co roku Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczają kwotę ok. 10 mln zł. Obsługują ponad 1,5 mln klientów, mają ponad 1700 placówek w miastach i miasteczkach na terenie całego kraju i posiadają ponad cztery tysiące bezprowizyjnych bankomatów, wśród których są najnowocześniejsze i najwygodniejsze bankomaty biometryczne. Dla SGB istotne jest, by ich klienci mieli możliwość korzystania z bezpiecznej bankowości elektronicznej i mobilnej oraz nowoczesnych kart płatniczych systemów VISA oraz MasterCard, a także płatności mobilnych telefonem czy transakcji dokonywanych przez internet.

Są też znaczącym pracodawcą w okolicy, w której działają – zatrudniają ponad 12 tys. pracowników. W 2016 roku wypracowały zysk netto przekraczający 207 mln zł, posiadają fundusze własne sięgające 4 mld zł przy sumie bilansowej ponad 43 mld zł.

Grunt to zaufanie

Banki Spółdzielcze SGB to także banki bezpieczne. Dowodem na to jest fakt, że klienci powierzyli im depozyty o wartości blisko 38 mld zł. Poza tym ich system bezpieczeństwa oparty jest na wzorcach niemieckiej bankowości, która należy do najbezpieczniejszych na świecie. Spółdzielczy System Ochrony gwarantuje płynność i wypłacalność poszczególnych banków spółdzielczych, które do niego należą, co obok gwarancji realizowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: