SuperBiz wiadomości Budżet państwa na 2017 r. Rząd przyjął wstępny projekt

Budżet państwa na 2017 r. Rząd przyjął wstępny projekt

25.08.2016, godz. 15:55
Beata Szydło
Beata Szydło foto: EAST NEWS

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2017 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów, przyszłoroczny wyniesie blisko 60 mld zł. - Nie zabraknie pieniędzy na program 500 plus - podkreślają premier i minister finansów.

Zgodnie z przyjętym projektem dochody budżetu państwa mają wynieść 324,1 mld zł, zaś wydatki -   383,4 mld zł. Wysokość deficytu (różnica między dochodami a wydatkami) to 59,3 mld zł.

Czytaj również: 500 plus osłabi finanse państwa. Deficyt sięgnie prawie 60 mld zł

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zapisane w projekcie:
- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0 proc.),
- zrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),
- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

Najwięcej kontrowersji w ostatnich dniach wzbudzał przewidywany przez Ministerstwo Finansów poziom deficytu, który ma być wyższy, niż w poprzednich latach.

Rząd tłumaczy, że nominalnie deficyt budżetu państwa wyniesie 59,3 mld zł, co oznacza, że w warunkach porównywalnych jego poziom nie odbiega od tego, jaki planowano w latach ubiegłych.  - Nominalny wzrost wynika z tego, że  w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Fundusz, z którego wypłacane są m.in. emerytury - red.) zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach – wyjaśnia rząd.

Zobacz także: Projekt budżetu na 2017 r. Będą pieniądze na 500+ i reformę emerytalną? [SZCZEGÓŁY]

Projekt budżetu na rok 2017 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB, tj. wynosi 2,9 proc. PKB.

Co bardzo ważne, w przyszłym roku na pewno nie zabraknie pieniędzy na program 500 plus. - Jeśli 500 plus odniesie sukces na jakim nam zależy – czyli wzroście urodzeń, to wydatki na ten program będą wzrastały. I my będziemy to postrzegali jako sukces - powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Wstępnie założono też wpływy do budżetu z tytułu podatku handlowego na poziomie 1,6 mld zł. - Raczej należy planować to z konserwatywnym podejściem. Ten podatek jest tak skonstruowany, że w przypadku kiedy część firm chciałaby zagrać nie fair i chciałaby próbować przenieść ten podatek w ceny, to otwiera sie przestrzeń konkurencyjna dla mniejszych firm - przyznał Szałamacha.

Na czwarty kwartał 2017 roku planowana jest także obniżka wieku emerytalnego.

- Przed nami jeszcze miesiąc spotkań. Jeszcze ministrowie podadzą swoje priorytety. We wrześniu budżet trafi do parlamentu - powiedziała premier Beata Szydło. I podkreśliła: - Cały czas jesteśmy zdeterminowani, by nasze rozmowy kontynuować. Ministrowie zostali przeze mnie zobowiązani do szukania oszczędności w swoich resortach.

 

Źródło: CIR, oprac. MK, AG

 

Rząd przyjął dziś (25 sierpnia br. ) wstępny projekt budżetu na 2017 r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez ministerstwo finansów, deficyt budżetu wyniesie blisko 60 mld zł.

 

Zgodnie z przyjętym projektem dochody budżetu państwa mają wynieść 324,1 mld zł, zaś wydatki - 383,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa wynieść ma 59,3 mld zł.

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne zapisane w projekcie:

- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,6 proc.),

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,3 proc.),

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5,0 proc.),

- zrost zatrudnienia w gospodarce narodowej (0,7 proc.),

- wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,5 proc.).

 

Najwięcej kontrowersji w ostatnich dniach wzbudzał przewidywany przez Ministerstwo Finansów poziom deficytu, który ma być wyższy, niż w poprzednich latach.

 

Rząd tłumaczy, że nominalnie deficyt budżetu państwa wyniesie 59,3 mld zł, co oznacza, że w warunkach porównywalnych jego poziom nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych. - Nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie pokryta z budżetu państwa w formie dotacji. W ubiegłych latach jego część była finansowana z pożyczki budżetu, która nie zwiększała prognozowanego deficytu budżetu centralnego. Oznacza to, że deficyt nie jest przesuwany do FUS, jak to miało miejsce w poprzednich latach – wyjaśnia rząd.

 

Projekt budżetu na rok 2017 spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3 proc. PKB, tj. wynosi 2,9 proc. PKB.

 

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: