SuperBiz wiadomości Czy posłowie stracą na okupacji Sejmu?

Czy posłowie stracą na okupacji Sejmu?

03.01.2017, godz. 11:27
posłowie.
foto: Twitter

„Jak Kancelaria Sejmu zacznie potrącać sejmowej bojówce diety i uposażenia za kolejne tygodnie blokowania sali obrad, to i madery i inne strajkowe atrakcje się skończą" – napisała w poniedziałek na Facebooku posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. Sprawdziliśmy, czy i ile mogą stracić posłowie okupujący Sejm?

Większość osób w Sejmie to posłowie zawodowi, czyli tacy, którzy zrezygnowali z prowadzenia działalności gospodarczej lub wzięli urlop bezpłatny, aby móc poświęcić się w pełni pracy parlamentarnej. Przysługuje im prawo do otrzymywania uposażenia poselskiego, a także szereg innych przywilejów m.in. szczególna ochrona w dotychczasowym miejscu pracy.

Ile dostaje zawodowy poseł?
Wysokość uposażenia jest obliczana na podstawie wynagrodzenia podsekretarza stanu i wynosi obecnie 9 892,30 zł, odliczane są od niego jednak: podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Sprawdź także: Okupacja Sejmu w Lizbonie? Ryszard Petru zrobił sobie przerwę na Sylwestra

Posłom przysługują także dodatki do uposażenia, które wynoszą:
– 20 proc. uposażenia dla posłów pełniących funkcję przewodniczącego komisji,
– 15 proc. zastępcy przewodniczącego,
– 10 proc. przewodniczących stałych podkomisji.

Dieta dla każdego
Wszystkim posłom, niezależnie od tego czy zrezygnowali ze swojej pracy zawodowej, przysługuje ponadto dieta parlamentarna, która wynosi 25 proc. uposażenia, a więc obecnie 2 569,53 zł. Jest ona traktowana jako wyrównanie kosztów, ponoszonych podczas wykonywania mandatu na terenie kraju.

Kiedy można obciąć posłowi uposażenie i dietę?
„Uposażenie i dieta może zostać obniżone przez Marszałka Sejmu w przypadku, gdy poseł nie wypełnia swych obowiązków poselskich, np. za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności na posiedzeniu Sejmu lub komisji" - napisano na stronie Kancelarii Sejmu.

Czytaj też: Ile zarabia Ryszard Petru? Jest milionerem

Kwestia ta doprecyzowana została w art. 23 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej:
„W przypadku uniemożliwiania przez posła pracy Sejmu lub jego organów (...) Prezydium Sejmu może podjąć uchwałę o obniżeniu uposażenia lub diety parlamentarnej posła, w wysokości nieprzekraczającej 1/2 uposażenia poselskiego lub pełnej diety parlamentarnej miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące".

Ile Marszałek Sejmu może odebrać posłowi?
Maksymalny wymiar kary może więc oznaczać obcięcie posłowi połowy uposażenia, czyli 4 946,15 zł lub trzymiesięcznej diety tj. 6 178,59 zł.
Dokładny sposób naliczania kary omówiono w art. 24
„Marszałek Sejmu zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej albo jednego z tych świadczeń, jeżeli tylko ono przysługuje posłowi:
1) o 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Sejmu lub za niewzięcie w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 głosowań,
2) o 1/30 za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu komisji, jeżeli liczba tych nieobecności przekroczyła 1/5 liczby posiedzeń komisji w miesiącu kalendarzowym".

Źródła: poznaj.sejm.gov.pl, Regulamin Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Facebook

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: