SuperBiz wiadomości Emerytura: Bez wyliczenia kapitału początkowego nie dostaniesz pieniędzy

Emerytura: Bez wyliczenia kapitału początkowego nie dostaniesz pieniędzy

26.06.2017, godz. 14:10
Dorabiasz sobie na emeryturze?
foto: SHUTTERSTOCK

Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdej chwili, jednak najpóźniej w momencie wnioskowania o przyznanie emerytury.

Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdej chwili, jednak najpóźniej w momencie  wnioskowania o przyznanie emerytury. Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Wniosek o wyliczenie kapitału początkowego możesz złożyć w każdej chwili, jednak najpóźniej w momencie  wnioskowania o przyznanie emerytury.

Komu kapitał początkowy
ZUS wyliczy ci kapitał początkowy, jeśli:
* urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r.
* przed 1 stycznia 1999 r. opłacałeś za siebie składki na ubezpieczenie społeczne (np. prowadziłeś działalność gospodarczą) lub składki za ciebie płacił pracodawca.

Od 1999 roku każdy ubezpieczony ma w ZUS swoje konto, na którym zapisywane są jego składki. Przedtem nie były one rozliczane indywidualnie, więc sam musisz odtworzyć sumę zgromadzonych wcześniej składek. Na tej podstawie ZUS wyliczy ci twój kapitał początkowy, czyli tę część twojej emerytury, na którą pracowałeś przed 1999 r. Kapitał początkowy ma służyć oszacowaniu, jaka kwota składek powinna być przypisana do twego indywidualnego konta ubezpieczeniowego na koniec 1998 roku, gdyby wówczas konta takie istniały.

Zobacz również: ZUS alarmuje: Zabraknie pieniędzy na emerytury! W 2018 roku aż 63 mld złotych

Złóż wniosek
Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., (bez względu na to, kiedy zostanie zgłoszony do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie). Wniosek o ustalenie kapitału początkowego powinieneś złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na twoje miejsce zamieszkania, a jeśli nie mieszkasz w Polsce - w jednostce ZUS właściwej ze względu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały w kraju lub do upoważnionej jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania za granicą.

Wniosek o ustalenie kapitału możesz złożyć najpóźniej w momencie składania wniosku o przyznanie emerytury. Ustalenie wartości kapitału początkowego następuje w formie decyzji. Jeżeli się z nią nie zgadzasz się, możesz wnieść odwołanie do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Odwołanie możesz wnieść w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Sprawdź też: Większości emerytów grożą głodowe emerytury i wyższe podatki. Jak to możliwe?

Jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia kapitału początkowego
* wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1),
* kwestionariusz , w którym będą wpisane wszystkie okresy zatrudnienia do 31 grudnia 1998r. (składkowe i nieskładkowe) - druk ZUS Rp-6
* świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia oraz inne dowody dla potwierdzenia okresów składkowych i nieskładkowych,
* zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), potwierdzające okresy zatrudnienia oraz osiągane wynagrodzenie (dochody), które wystawia pracodawca, albo legitymację ubezpieczeniową zawierającą wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: