SuperBiz wiadomości Fundusze dla młodych. I Ty możesz skorzystać z funduszy unijnych!

Fundusze dla młodych. I Ty możesz skorzystać z funduszy unijnych!

02.09.2016, godz. 00:00
Fundusze dla młodych. I Ty możesz skorzystać z funduszy unijnych!
Edyta Lipińska z Wałbrzycha:  Otrzymałam dotacje na własną firmę i założyłam studio fotograficzne foto: Materiały prasowe

Fundusze Europejskie wspierają osoby młode, które już się nie uczą ani jeszcze nie pracują. Pieniądze z Unii Europejskiej mają im pomóc w zdobyciu pracy i potrzebnych kwalifikacji lub w założeniu własnej firmy.

W wielu regionach Polski wykształcenie nie wystarcza, by znaleźć pracę. Młodzi, choć się starają, nie potrafią sami wybrnąć z trudnej sytuacji życiowej. Jest też w młodym pokoleniu grupa osób, które nie uczą się, nie pracują, nie szkolą, ale jednocześnie nie mają pomysłu na zmianę swojej sytuacji. Unijna „Inicjatywa dla młodych" ma wspomóc obie te grupy. Pierwszym pomóc w znalezieniu pracy, drugich zachęcić do działania.

POMOC W ZNALEZIENIU PRACY

Wsparcie dla osób młodych do 30. roku życia zostało uwzględnione w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Unijne pieniądze są przekazywane najpierw do organizatora projektu (instytucji, która pozyskała pieniądze na przeprowadzenie projektu na danym terenie) i dopiero do niego potrzebujący mogą się zgłaszać po pomoc. Pomoc nie jest jednak udzielana automatycznie. Jak to wygląda w praktyce, pokażemy na przykładzie Akademii Pozytywnej Zmiany z Wrocławia.

– Akademia Pozytywnej Zmiany to projekt kompleksowy, który skupia się na wielu formach wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników. Koncentrujemy się głównie na pomocy osobom z wykształceniem maksymalnie średnim, ponieważ jest to grupa wykazująca największe luki kompetencyjne, które uniemożliwiają odnalezienie się na rynku pracy – mówi Anna Dudziak, kierownik projektu.

– W ramach projektu młody człowiek spotyka się z doradcą zawodowym, który ocenia jego predyspozycje. Następnie wspólnie ustalają plan działania, który zawiera poszczególne kroki mające doprowadzić do znalezienia pracy. Uczestnik projektu jest więc kierowany na odpowiednie szkolenia, np. komputerowe z pakietów biurowych, dla pracowników biurowych, analityków zasobów internetowych, grafików komputerowych, spawaczy i kierowców wózków widłowych – wyjaśnia.

Akademia Pozytywnej Zmiany oferuje także poradnictwo zawodowe. Uczy jak poruszać się na rynku pracy czy prezentować na rozmowie kwalifikacyjnej. Akademia zapewnia tak- że staże z gwarancją zatrudnienia. Podobne projekty realizowane są na terenie całego kraju, w każdym województwie. Prowadzą je podmioty działające lokalnie albo regionalnie, np. stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządowe lub ich spół- ki, m.in. urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. Np. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie (woj. lubelskie) i Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie (woj. małopolskie) obejmują potrzebujących wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, staży i szkoleń. Podobny projekt realizuje także Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

DOTACJA NA WŁASNĄ FIRMĘ

Niektórzy organizatorzy oferują tak- że dotacje na założenie własnej firmy. Mogą się o nie starać osoby do 30. roku życia, które nie uczą się ani nie pracują. Dotacja może wynieść 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, w tej chwili jest to w sumie ok. 20 tys. zł. Takich dotacji udziela m.in. Fundacja Conceptus z Wałbrzycha.
– W tym roku rozdaliśmy już dotacje. Osoby chętne wypełniły formularze konkursowe i opisały w nich swoje pomysły na firmy. Kapituła konkursowa wybrała te pomysły, które miały szansę powodzenia. Był wśród nich sklep spożywczy, warsztaty samochodowe, studio fotograficzne – mówi Martyna Radywoniuk z Fundacji Conceptus. – Uczestnicy projektu mieli zorganizowane szkolenia i pisali biznesplan. Po otrzymaniu dotacji muszą swoją firmę utrzymać co najmniej 12 miesięcy – wyjaśnia. Tego typu projekty można znaleźć w całym kraju. Np. miasto Łódź wspiera przedsiębiorczość młodych programem „Łódzkie na start", a Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie (woj. podlaskie) programem „Zmotywowani i aktywni". Jedną z osób, które otrzymały dotację (19,5 tys. zł) jest Edyta Lipińska. Założyła studio fotograficzne. Z pomysłem nosiła się już od bardzo dawna, bo fotografowanie to jej pasja. Brakowało jej tylko pieniędzy.

– Zgłaszając się do projektu, wszystko miałam już dokładnie przemyślane i policzone. Napisanie biznesplanu i uzyskanie dotacji nie było więc dla mnie trudne – mówi Edyta Lipińska. – Potem uczestniczyłam w cyklu szkoleń, które okazały się bardzo przydatne. Dotyczyły tego, jak założyć działalność gospodarczą, jak ją prowadzić, jak się rozliczać z urzędem skarbowym. Całą niemal dotację wydałam na profesjonalny sprzęt fotograficzny – opowiada. Pani Edyta zajmuje się głównie sesjami w plenerze. Fotografuje śluby, chrzciny i inne uroczystości. Chce rozszerzyć swoje usługi o możliwość wykonywania zdjęć do dokumentów. Firma pani Edyty działa od czerwca i rozwija się doskonale.

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE

Osoby, które chcą uzyskać taką pomoc, nie składają wniosków o dofinansowanie, a zgłaszają się do organizatorów projektów. By znaleźć listę projektów, którym zostało udzielone dofinansowanie, najlepiej wejść na stronę: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Klikamy w ikonę „Znajdź dofinansowanie" i wchodzimy do wyszukiwarki dotacji. Następnie wybieramy ikonę „Osoba fizyczna". Teraz musimy określić, czego szukamy. Z lewej strony, w szarym oknie musimy zaznaczyć obszar, który nas interesuje: rozwój zawodowy (szkolenia, kursy zawodowe, doradztwo, e-learning, coaching, staże, praktyki, studia) lub zakładanie firmy. Następnie wybieramy województwo i szukamy odpowiedniego projektu. W rubryce „dane beneficjenta" znajdziemy kontakt do instytucji realizującej projekt. Teraz wystarczy się z nią skontaktować i pozwolić sobie pomóc.
-

TU WARTO PROSIĆ O POMOC

Jeśli szukasz informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, informacji bezpłatnie udziela ci konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziesz na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

-

-
Fundusze pozytywnie oceniane

Marta Piętka, ekspert Funduszy Europejskich

Zdecydowanie ponad połowa ankietowanych (57,13 proc.) jest zdania, że Fundusze Europejskie są pomocne w zwalczaniu bezrobocia, a tylko niewiele ponad 23 proc. jest odmiennego zdania. Najbardziej sceptycznie nastawione są osoby w wieku 35–44 lata (ponad 33 proc. wskazało, że ich zdaniem Fundusze nie pomagają zwalczać bezrobocia). Grupy wiekowo młodsze, tj. osoby od 24 do 34 lat, oraz starsze, tj. pow. 55 lat, najmniej negatywnie oceniają wpływ Funduszy na zwalczanie bezrobocia. Warto zwrócić uwagę, że w grupie wiekowej do 24 lat jest również spora grupa „sceptyków" (ponad 28 proc.). W okresie 2007–2013 dużo środków przeznaczono na wsparcie osób po pięćdziesiątce oraz osób młodych, które teraz zaczynają przekraczać 30. rok życia, stąd najprawdopodobniej lepsza ocena Funduszy w tej grupie.

 

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: