SuperBiz wiadomości Fundusze Europejskie dla osób w wieku 50+

Fundusze Europejskie dla osób w wieku 50+

09.12.2016, godz. 00:00
Emeryt, Senior, Fundusze UE, komputer
foto: SHUTTERSTOCK

Również osoby powyżej 50. roku życia mogą liczyć na szczególne preferencje w korzystaniu z Funduszy Europejskich. Zwłaszcza gdy chcą podnosić kwalifikacje lub zdobywać nowe, by móc wrócić do pracy lub gdy zamierzają otworzyć własną firmę.

Przede wszystkim pamiętaj, że nie musisz pisać wniosku. Wystarczy, że zgłosisz się do projektu, na który już ktoś otrzymał dotację z Funduszy Europejskich i pozwolisz sobie pomóc. Projekty znajdziesz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Wybierasz zakładkę „Znajdź dofinansowanie", a następnie kolejną zakładkę „Osoba fizyczna". Teraz, w oknie z lewej strony, zaznaczasz swój wiek (powyżej 30 lat), a z prawej wybierasz region, w którym mieszkasz. Wyszukiwarka pokaże ci listę dostępnych projektów. Jeśli nie znajdziesz niczego dla siebie, zajrzyj wkrótce jeszcze raz!

KOMPUTER I JĘZYK OBCY

Poszukaj projektów, dzięki którym bezpłatnie będziesz mógł doskonalić posługiwanie się językiem obcym i komputerem. Tego typu projekty są finansowane z programów regionalnych. Warunki, jakie musisz spełnić, też mogą różnić się między województwami. Wszystkie programy skierowane są jednak w szczególności do osób, które są w trudniejszej sytuacji na rynku pracy między innymi ze względu na wiek, czyli przekroczyły 50. rok życia. Największe szanse na uzyskanie wsparcia masz wtedy, gdy twoje kwalifikacje są niskie (maksymalnie średnie wykształcenie) lub mieszkasz na wsi. Uczestnictwo w takich szkoleniach ma się kończyć uzyskaniem konkretnych kwalifikacji np. certyfikatu, a więc musisz się liczyć z koniecznością podejścia do egzaminu końcowego. Przykładem projektu mogą być „Technologie ICT dla ciebie". Projekt prowadzony jest w woj. lubelskim. – Można się jeszcze zgłaszać, trwa ostatnia tura naborów. Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne i obejmuje 80 godzin lekcyjnych. Podzieliliśmy je na pięć obszarów: internet, komunikacja (poczta elektroniczna i portale społecznościowe), tworzenie treści (edytor tekstów i arkusz kalkulacyjny), bezpieczeństwo w sieci i rozwiązywanie problemów – zachęca Anna Godlewska, koordynator projektu. Więcej informacji pod adresem www.kuplaptopa.pl/szkolenia.html
-

TU POMOGĄ CI ZNALEŹĆ ODPOWIEDNI PROJEKT

Jeśli szukasz informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, bezpłatnie ci ich udzielą konsultanci z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziesz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty


NOWE TECHNOLOGIE I INTERNET

Szkolenia są finansowane w ramach Programu Polska Cyfrowa. Będą w nich mogły uczestniczyć te osoby, które chciałyby nauczyć się korzystania z internetu, aplikacji internetowych i mobilnych oraz móc w pełni korzystać z dobrodziejstw tzw. „społeczeństwa informacyjnego". Zajęcia będą bezpłatne. Pierwszy konkurs na wyłonienie instytucji prowadzących tego typu szkolenia został już zakończony i pojawiają się pierwsze propozycje dla uczestników. Tego typu szkoleń będzie więcej w przyszłym roku!

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI I ZDOBYCIE NOWEGO ZAWODU

Jest mnóstwo projektów finansowanych ze środków unijnych, dzięki którym możesz zdobyć nowe kwalifikacje, certyfikaty, umiejętności i znaleźć pracę. Prowadzą je urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia, firmy szkoleniowe i wiele innych podmiotów. Możesz liczyć na płatny staż i pomoc doradcy zawodowego w znalezieniu stałej pracy.

ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY

Musisz mieć dobry i przemyślany pomysł. Może być bardzo prosty, np. sklep spożywczy. Jednak powinieneś dokładnie uzasadnić, dlaczego twoim zdaniem prowadzenie takiego sklepu w danej okolicy przyniesie ci dochód. Najpierw spotkasz się ze specjalistami, którzy ustalą, jakiego wsparcia – szkoleniowego i psychologicznego – potrzebujesz. Powstanie dla ciebie Indywidualny Plan Działania. Dowiesz się, jak napisać biznes plan, jak założyć firmę, jak prowadzić dokumentację itd. Programy przewidują także częściowe zwolnienie cię ze składek przez 12 miesięcy (chyba, że już kiedyś prowadziłeś firmę i korzystałeś z takiej ulgi) i bezzwrotną dotację na założenie firmy (maksymalna wysokość dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia).

Jednym z takich projektów jest ruszający od stycznia 2017 roku na Dolnym Śląsku projekt „Akademia Przedsiębiorczości Kobiet" prowadzony przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Zgłaszać się do niego mogą panie po 50. roku życia, które nie mają pracy. Projekt adresowany jest do osób mieszkających w powiatach: legnickim ziemskim, wołowskim, złotoryjskim, polkowickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, strzelińskim, ząbkowickim, kamiennogórskim i wałbrzyskim ziemskim.

– Panie odbędą spotkanie z doradcą biznesowym i napiszą wstępny opis planowanej działalności. Te pomysły zostaną ocenione. Osoby, które zakwalifikują się do kolejnego etapu, przejdą część szkoleniowo-doradczą. To 160 godzin szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej – księgowości, BHP, marketingu, reklamy i wielu innych zagadnień. Potem panie z pomocą doradcy biznesowego napiszą biznesplany, które zostaną ocenione – mówi Helena Kaniewska, koordynator projektu. – 80 kobiet, które napiszą najlepsze biznesplany, dostanie bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 24 tys. zł. Można za nie kupić m.in. środki trwałe, samochód, towar do sklepu itp. Będą się też mogły ubiegać o przyznanie wsparcia pomostowego w wysokości 1300 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy można opłacić ZUS albo czynsz za lokal – wyjaśnia.

MARTA PIĘTKA, specjalista ds. Funduszy Europejskich

SZKOLENIA CORAZ BARDZIEJ WARTOŚCIOWE

– Blisko 28 proc. ankietowanych uważa, że szkolenia i projekty pomagające znaleźć pracę lub zmienić zawód finansowane z funduszy UE są dopasowane do potrzeb osób, które z nich korzystają. Jednak prawie tyle samo uważa, że tak nie jest. Największy odsetek ankietowanych nie ma zdania w tym zakresie. Najprawdopodobniej nie mieli możliwości zweryfikować skuteczności szkoleń i programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Należy jednak podkreślić, że obecnie realizowane szkolenia i projekty, których zadaniem jest podniesienie statusu na rynku pracy, są skrojone na miarę ich uczestników. W projektach aktywizacyjnych (dla osób bez pracy) obowiązkowo przeprowadzane są analizy potrzeb dla każdego uczestnika, a oferta dla danego uczestnika jest oparta o indywidualnie przygotowany plan. Projekty obejmują głównie takie kursy, które kończą się możliwością uzyskania certyfikatu lub nadaniem konkretnych uprawnień.

Źródło: micpen

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: