SuperBiz wiadomości INWESTYCJE W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTYCJE W BEZPIECZEŃSTWO

29.06.2015, godz. 00:00
Inwestycje w bezpieczeństwo
foto: SHUTTERSTOCK

Służby ratunkowe to nie tylko załogi karetek pogotowia. To również strażacy, ratownicy wodni i górscy, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR). Biorą udział w ratowaniu naszego życia i zdrowia w przypadku wypadków komunikacyjnych albo innych nieszczęśliwych zdarzeń. Inwestycje w rozwój tych służb oraz zakup nowego sprzętu przełoży sie bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo.

Służby zajmujące się ratownictwem na co dzień dbają o to, by nie stała nam się krzywda. Pracujące w nich osoby niejednokrotnie narażają swoje życie i zdrowie. Mają uchronić przed skutkami niszczycielskiej siły żywiołów i pomóc w razie nieszczęśliwych wypadków. Aby służby ratownictwa, w tym medycznego, mogły szybciej reagować i przychodzić nam z pomocą oraz by ich praca niosła mniejsze ryzyko dla nich samych, potrzeba dużych nakładów na szkolenia oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy.

Fundusze E europejskie będą jednym ze źródeł ich finansowania. Już w ubiegłych latach służby ratownicze dostały pokaźny zastrzyk finansowy. W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 wsparciem został objęty m.in. projekt Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Za te pieniądze zmodernizowano infrastrukturę 11 baz LPR. W efekcie wprowadzono do eksploatacji nowoczesne śmigłowce, zwiększono bezpieczeństwo ich startu i lądowania.

Zapewniono tym samym większą mobilność i dłuższy czas dyżurowania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz skrócono czas dotarcia do nagłego zdarzenia. Projekt pozwolił zwiększyć zasięg działania lotniczych służb ratowniczych. Dotację uzyskała również wojewódzka jednostka WOPR w Gdańsku. Ponad 1,3 mln zł przeznaczono na zakup sprzętu ratowniczego dla gdańskiego WOPR i jednostek terenowych w celu poprawy efektywności systemu ratownictwa w regionie. Podobne wsparcie dostały małopolskie GOPR i WOPR. Te służby, również z unijnego portfela województwa, otrzymały 300 tys. zł wsparcia. Środki te zostały wydane na utrzymanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań ratowniczych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników i psów ratowniczych.

Ponadto służby Straży Pożarnej zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratowniczy za ponad 325 mln zł dofinansowania unijnego, który przyczyni się do poprawy jakości działań ratowniczych. A to przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Pieniądze na priorytety

Służby ratownicze będą mogły liczyć na wsparcie finansowe z różnych programów. W najbliższych latach będzie możliwość sięgnięcia po pieniądze z kilku źródeł. Finansowanie przewidziano zarówno w ramach funkcjonującego w całym kraju POIiŚ 2014-2020, jak i w programach regionalnych. W przypadku POIiŚ 2014-2020 środki dla służb ratowniczych przewidziane są na inwestycje związane z przeciwdziałaniem skutkom szkodliwych zmian klimatu. Oznacza to, że wsparcie dostaną przede wszystkim te projekty, których skutkiem ma być np. przeciwdziałanie lub walka ze skutkami suszy, powodzi czy innych katastrof klimatycznych na danym terenie. Finansowane będą działania w obszarze zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz w zakresie wsparcia systemu ratowniczego. Służby ratownicze mogą liczyć na środki na rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

Pieniądze znajdą się również na systemy ratownictwa chemiczno- ekologicznego i wsparcie dla służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Ze środków unijnych służby ratunkowe będą mogły się ubiegać o pieniądze na doposażenie oraz szkolenia związane z obsługą systemów i urządzeń. Największe wsparcie trafi do tych jednostek ratownictwa, gdzie notowane jest największe zagrożenie wystąpienia klęsk żywiołowych. Pieniądze zostaną także wydane na projekty związane z tworzeniem i rozwijaniem systemów monitorowania oraz systemy wczesnego ostrzegania mieszkańców przed klęskami żywiołowymi.

Zwłaszcza te mające kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa ludności. O wsparcie będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, służby Straży Pożarnej czy różne służby ratownicze np. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (np. grupy jurajska, beskidzka, krynicka czy podhalańska), Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Szybciej z pomocą

Trochę na innych zasadach o dofinansowanie inwestycji będą mogły ubiegać się ratownicze służby medyczne. Ich oczywiście nie dotyczą wymogi związane z przeciwdziałaniem szkodom przez zmiany klimatu. Cele, jakie muszą osiągnąć projekty zgłoszone do dofinansowania, to podniesienie efektywności i szybkości reagowania służb ratowniczych. Zwłaszcza w tych miejscowościach, gdzie do tej pory był z tym problem. Większość środków dla ratownictwa medycznego zarezerwowano w POIiŚ 2014-2020. Z tych środków utworzone zostaną dodatkowe jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego, tak aby zapewnić równy dostęp do tych świadczeń wszystkim mieszkańcom Polski oraz przebywającym na jej terenie obcokrajowcom. Wsparcie dostaną również Szpitalne Oddziały Ratunkowe i centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Przewidziano również pieniądze na infrastrukturę transportu medycznego oraz niezbędne jego wyposażenie urządzenia potrzebne do tego, by szybko i sprawnie udzielać pomocy medycznej. Do wsparcia ze środków POIiŚ 2014-2020 nie kwalifikuje się zakup karetek pogotowia i helikopterów. Można za to finansować zakup niezbędnego wyposażenia, urządzenia, budowę i remont lądowisk czy wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

WIEDZA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Jeśli szukamy aktualnych informacji na temat konkursów i dotacji albo mamy wątpliwości dotyczące Funduszy Europejskich, koniecznie odwiedźmy najbliższy Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich listę znajdziemy na pod adresem internetowym: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: