SuperBiz wiadomości Jak sprawdzić biuro podróży przed wyjazdem?

Jak sprawdzić biuro podróży przed wyjazdem?

16.06.2016, godz. 13:00
Gdzie w tym roku Polacy wyjadą na wakacje?
Chorwacja foto: SHUTTERSTOCK

Od ubiegłego sezonu urlopowego liczba zadłużonych biur podróży w Polsce wzrosła o 27 proc., a ich łączne zadłużenie przekroczyło 3 mln złotych – wynika z danych Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej. Dlatego zanim zaplanujemy urlop, warto sprawdzić, w jakiej kondycji finansowej jest biuro, z którym chcemy wyjechać.

Z danych Rejestru Dłużników ERIF wynika, że aż w dziesięciu województwach w Polsce wartość zadłużenia touroperatorów wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku nawet o kilkanaście procent. Największy łączny wzrost zadłużenia dotyczy biur podróży w województwie małopolskim i kujawsko-pomorskim.

Procentowy wzrost/spadek łącznej wartości zadłużenia biur podróży w okresie od 01.06.2015 r. do 01.06.2016 r. w podziale na poszczególne województwa. Źródło: ERIF

W Rejestrze Dłużników ERIF BIG znajdują się obecnie informacje dotyczące zadłużenia na temat 255 biur podróży (w ubiegłym roku było ich 201). Ich łączne zadłużenie przekracza 3 mln zł. Z danych Rejestru wynika także, że największa liczba zadłużonych biur znajduje się w województwach: dolnośląskim (45), mazowieckim (43) i małopolskim (43). Pod względem wartości zadłużenia firm turystycznych w poszczególnych województwach przodują biura w województwach: mazowieckim (700 202 zł), małopolskim (582 400 zł) i śląskim (570 812 zł).

Łączna wartość zadłużenia biur podróży w podziale na województwa - stan na 01.06.2016 r. Źródło: ERIF

- Kondycja płatnicza biura podróży jest pierwszym, niezwykle ważnym wskaźnikiem jego rzetelności - mówi Edyta Szymczak, prezes zarządu Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. - Dlatego w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej organizatora wycieczki warto skorzystać z usługi biura informacji gospodarczej.

Zobacz także: Biuro podróży BBJ Sport ogłosiło upadłość. Sezon na bankructwa otwarty

Do końca czerwca biuro ERIF oferuje bezpłatną możliwość sprawdzenie w swoich zasobach interesującego nas biura podróży. - To bardzo proste. Wystarczy założyć w internetowym serwisie infoKonsument.pl bezpłatne konto, by móc sprawdzić, czy wybrane przez nas biuro podróży nie jest zadłużone – informuje Edyta Szymczak.

W Polsce działa w tej chwili kilka biur informacji gospodarczej. Obok Rejestru Dłużników ERIF BIG są to: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG) i Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT). Każde z nich działa samodzielnie, teoretycznie więc nasze biuro powinniśmy sprawdzić w każdym z nich oddzielnie.

Inną metodą prześwietlenia biura może być sprawdzenie, czy dany podmiot widnieje w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Firmy, które organizują wyjazdy w legalny sposób, powinny być w niej zarejestrowane. Baza ta dostępna jest na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (turystyka.gov.pl).

Czytaj: Upadło biuro podróży Sunshine Holiday

Oprócz tego, czy biuro jest zarejestrowane w bazie tej można sprawdzić:
- czy wybrany organizator turystyki lub pośrednik turystyczny posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania;
- czy biuro nie zawiesiło działalności;
- czy wobec organizatora turystyki nie toczy się postępowanie o wykreślenie z rejestru;
- albo czy nie jest objęte zakazem prowadzenia działalności.

Data wpisu do rejestru wskazuje, od kiedy dany przedsiębiorca działa na rynku usług turystycznych, a więc jakie ma doświadczenie w tej działalności. Ewidencja prowadzona jest na podstawie danych wprowadzanych do system informatycznego oraz przesyłanych przez marszałka województwa kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji. Każdy marszałek województwa prowadzi rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystyki, zarejestrowanych w danym województwie.

W Ewidencji nie znajdziemy informacji dotyczących wiarygodności ekonomicznej danego przedsiębiorcy, jego zdolności finansowej czy też informacji o braku zadłużenia. Nie ma w niej także informacji dotyczących agentów turystycznych.

Źródło: ERIF, turystyka.gov.pl; oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: