SuperBiz wiadomości Jak sprawdzić, czy ZUS prawidłowo wyliczył ci emeryturę?

Jak sprawdzić, czy ZUS prawidłowo wyliczył ci emeryturę?

14.11.2016, godz. 13:59
Gwarantowany poziom emerytury
foto: SHUTTERSTOCK

ZUS rozesłał do wszystkich Polaków urodzonych po 1948 r. listy informujące o wysokości przyszłej emerytury. Jednak to ty musisz upewnić się, czy urząd dokonał prawidłowych obliczeń. Zobacz, jak to zrobić.

Pismo, które ZUS rozesłał do wszystkich osób uprawnionych do pobierania emerytury, zawiera pełną historię ubezpieczenia. Dowiemy się z niego, ile wyniosły: zwaloryzowany kapitał początkowy, składki na ubezpieczenie emerytalne w poszczególnych miesiącach, ewentualne środki zgromadzone w OFE i przelane na subkonto. Warto dokładnie zapoznać się z historią ubezpieczenia, ponieważ to na tej podstawie będzie wyliczana przyszła emerytura. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy udać się do placówki ZUS. Pracownicy nie tylko wytłumaczą treść listu, ale także pomogą skorygować ewentualne błędy.

Zobacz także: Pracowałeś zbyt krótko, nie dostaniesz emerytury

ZUS przedstawił prognozy wysokości przyszłej emerytury w trzech wariantach. Pierwszy wariant zakłada, że dana osoba przechodzi na emeryturę już teraz. Jej wysokość oblicza się na podstawie środków zgromadzonych na koniec roku bez uwzględnienia składek odprowadzanych do II filaru. Drugi wariant zawiera prognozy, zgodnie z którymi delikwent przejdzie na emeryturę w wieku emerytalnym. W tym przypadku wysokość emerytury zostaje wyliczona na podstawie średniej wysokości składek. W trzecim wariancie bierze się pod uwagę stan konta i subkonta ZUS łącznie.

Z listu od ZUS dowiemy się, jaką wysokość składek powinni odprowadzać poszczególni pracodawcy. Raz do roku pracodawca wręcza pracownikowi druk RMUA, w którym są wyszczególnione kwoty odprowadzonych składek. Warto porównać je z zestawieniem ZUS.

Jeżeli uznamy, że pracodawca odprowadzał zbyt niskie składki, możemy poprosić go na piśmie o korektę. Pracodawca ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli rozpatrzy go pozytywnie, na poprawienie obliczeń i uzupełnienie stanu konta ma 30 dni. W przeciwnym razie pracownik może zgłosić się do ZUS.

Przeczytaj również: CBOS: Polacy chcą obniżenia wieku emerytalnego

Jeżeli pracodawca nie odprowadził do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszystkich składek, także należy poinformować o tym ZUS. Zakład przeprowadzi kontrolę i zajmie się egzekucją brakujących środków. Istnieje możliwość bieżącego monitorowania, czy pracodawca odprowadza za nas składki, poprzez platformę PUE.

Oprac. na podst. praca.gazetaprawna.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: