SuperBiz wiadomości Jest oficjalny projekt ustawy o podatku od handlu. Sprawdź, co się w nim znajduje

Jest oficjalny projekt ustawy o podatku od handlu. Sprawdź, co się w nim znajduje

23.05.2016, godz. 21:24
jedzenie, zakupy
foto: EAST NEWS

Ministerstwo Finansów po trwających od lutego konsultacjach społecznych przygotowało w końcu projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży przez internet i nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sieci handlowych.

Jak informuje MF projekt został przekazany na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Nowa ustawa ściśle określa kwotę wolną od podatku. To 17  mln złotych miesięcznie. Zgodnie z założeniami podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad tę kwotę. Ustawa ustala też skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe: 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł oraz 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

Zobacz: Bank Posztowy rusza z emisją obligacji

Jak podaje MF projekt zakłada, że przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej, czyli sprzedaży dokonywanej na rzecz konsumentów. Przychód ze sprzedaży detalicznej nie będzie obejmował należnego podatku VAT. W podstawie opodatkowania nie będzie uwzględniana sprzedaż na rzecz przedsiębiorców. I co bardzo ważne, nowa ustawa nie przewiduje opodatkowania sprzedaży dokonywanej przez internet.

Podatnikami podatku będą sprzedawcy detaliczni dokonujący zbycia towarów (rzeczy ruchomych lub ich części). Projekt nie zawiera szczególnych rozwiązań dotyczących sprzedawców działających w ramach sieci handlowych.

Wyłączona z podatku będzie sprzedaż:

- gazu ziemnego dostarczanego do konsumentów za pośrednictwem sieci dystrybucyjnych,

- wody dostarczanej do konsumentów przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne,

- węgla kamiennego i innych paliw stałych, używanych do celów opałowych pozostałych,

- węglowodorów gazowych (zarówno rozlewanych do butli gazowych w składzie podatkowym jak i znajdujących się w przydomowych zbiornikach gazu),

- olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych,

-  leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych refundowanych lub finansowanych w całości lub w części, na podstawie odrębnych przepisów,

- towarów zbywanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Jak uściśla MF podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: