SuperBiz wiadomości Jest Strategia Rozwoju Polski Centralnej

Jest Strategia Rozwoju Polski Centralnej

14.07.2015, godz. 16:18
Warszawskie Czwartki: Warszawa się rozwija
foto: PZSSTUDIO.PL

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030. Dokument wskazuje cele i obszary współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego. Mają na tym zyskać przedsiębiorcy z tych dwóch regionów.

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030. Dokument wskazuje cele i obszary współpracy województw mazowieckiego i łódzkiego. Dzięki wspólnemu działaniu makroregion ma dynamicznie rozwijać się i stać się rozpoznawalny w skali europejskiej i globalnej.


Strategia zakłada, że województwa będą ze sobą współpracować w wybranych obszarach: nauka, badania i rozwój, sektor kreatywny, medycyna i farmacja, rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, transport i logistyka. Są to dziedziny, w których już dziś Polska Centralna prezentuje wysoki poziom rozwoju


Głównym celem strategii jest wzrost znaczenia Polski Centralnej w skali międzynarodowej jako przestrzeni przyjaznej tworzeniu oraz transferowi wiedzy i innowacji. Będzie on realizowany przez pięć celów szczegółowych:


- Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji, który koncentruje się na wzmocnieniu powiązań między nauką, sektorem badań i rozwoju oraz biznesem;
- Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom, który przewiduje zapewnienie przyjaznych warunków dla rozwoju sektora kreatywnego, w tym działań twórców i projektantów;
- Innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna, który skupia się na utworzeniu i zwiększeniu wykorzystania istniejącego potencjału medyczno-farmaceutycznego makroregionu;
- Międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej, który służy rozwojowi sektora rolno-spożywczego, wytwarzającego zdrowe i innowacyjne produkty;
- Multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym, związany z dalszą modernizacją rozbudową infrastruktury transportowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.


W Strategii szczególne mocno zaakcentowano znaczenie powiązań pomiędzy aglomeracjami Warszawy i Łodzi. Ich rozwój prowadzi do umocnienia makroregionu na arenie krajowej i międzynarodowej.


Działania zaplanowane w strategii będą finansowane z krajowych i regionalnych programów operacyjnych (dotyczy to zwłaszcza programów na lata 2014-2020), programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, innych programów rozwoju oraz programów i inicjatyw Komisji Europejskiej.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: