SuperBiz wiadomości Jeździsz pociągiem? Zatroszczy się o ciebie Rzecznik Praw Pasażera Kolei

Jeździsz pociągiem? Zatroszczy się o ciebie Rzecznik Praw Pasażera Kolei

22.09.2016, godz. 15:48
Powstanie m.in. Rzecznik Praw Pasażera Kolei
foto: SHUTTERSTOCK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaproponował stworzenie instytucji, która chroniłaby interesy klientów korzystających z usług kolejowych. Przygotował projekt ustawy zakładającej powołanie Rzecznika Praw Pasażera Kolei.

Komisje sejmowe zaakceptowały projekt utworzenia nowego urzędu, który ułatwiłby konsumentom rozwiązywanie sporów z przedsiębiorcami na drodze polubownej. Po wielomiesięcznych perturbacjach uwag do projektu ustawy nie miał również sejm, który zajął się przepisami 21 września – informuje Onet. Projekt ustawy, która trafiła do sejmu, przygotował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z założeniami UOKiK, na straży interesów osób jeżdżących koleją ma stać Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Nowy rzecznik ma bronić interesów klientów, którzy domagają się rekompensaty za bilety kolejowe lub usługi świadczone przez przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, jak również właścicieli dworców.

Ponadto ustawa UOKiK o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich zakłada ujednolicenie systemu mediacyjnego w Polsce. Nowy system musi powstać, aby implementować unijną dyrektywę w sprawie tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution). Mieliśmy wdrożyć ją do 9 lipca 2015 roku. Zgodnie z dyrektywą, system rozstrzygania sporów konsumenckich w Polsce należy ujednolicić tak, aby stał się częścią europejskiego, internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, tzw. ODR (Online Dispute Resolution). Dzięki ODR polscy klienci i sprzedawcy oraz usługodawcy mogliby zamykać spory konsumenckie online, bez wychodzenia z domu.

Przeczytaj również: Podszywali się pod dostawców prądu. Sprawę bada UOKiK

Bazą systemu staną się publiczne i prywatne instytucje mediacyjne, które pomagają rozwiązywać spory, m.in. sądy polubowne działające przy Inspekcji Handlowej, mediatorzy działający przy regulatorach rynku (Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Komisja Nadzoru Finansowego), czy Rzecznik Finansowy. Pracę podmiotów pełniących funkcje mediacyjne uzupełnią podmioty niepubliczne takie, jak Arbiter Bankowy, który działa przy Związku Banków Polskich oraz Rzecznik Praw Pasażera Kolei, który ma funkcjonować przy Urzędzie Transportu Kolejowego (UKE).

Co ważne, ustawa zakłada, że UOKiK będzie prowadzić i sukcesywnie rozbudowywać otwartą listę podmiotów mediacyjnych. Podmioty te powinny świadczyć swoje usługi bezpłatnie, a nawet jeżeli instytucje mediacyjne i arbitrażowe będą pobierały opłaty od konsumentów, to nie mogą one przez ceny utrudniać dostępu do swoich usług.

Przedsiębiorca ma mieć prawo odmowy uczestniczenia w postępowaniu polubownym, ale musi dokonać jej w formie pisemnej i na stałym nośniku. Firma, która odrzuci reklamację, powinna wskazać klientowi instytucję będącą w stanie rozstrzygnąć ewentualny spór.

Źródła: biznes.onet.pl, bankier.pl, sejm.gov.pl, orka.sejm.gov.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: