SuperBiz wiadomości Kiedy otrzymasz zwrot podatku

Kiedy otrzymasz zwrot podatku

08.04.2016, godz. 11:11
Wypełniamy PIT
Wypełniamy PIT foto: SHUTTERSTOCK

Warto się pospieszyć ze złożeniem deklaracji PIT, jeśli liczysz na zwrot podatku i chcesz dostać pieniądze jak najszybciej. Gdy zostawisz rozliczenie na ostatnią chwilę, na zwrot nadpłaty możesz poczekać nawet do 31 lipca 2016 roku.

To czy dostaniesz zwrot podatku, czy też będziesz musiał dopłacić fiskusowi widoczne jest na stronie trzeciej formularza PIT-37,w części G, zatytułowanej „Obliczenie zobowiązania podatkowego”. Najważniejsza dla ciebie jest pozycja nr 126. Jeżeli różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników (np. twojego pracodawcę), a podatkiem należnym jest większa od zera oznacza to, że masz nadpłatę, a tym samym możesz liczyć na zwrot podatku z urzędu skarbowego.

Zobacz także: Zapłać podatek w Rzeszowie i wygraj... mikser

Jak dostaniesz nadpłatę

Pieniądze z tytułu nadpłaconego podatku możesz otrzymać na trzy sposoby

* przelewem na wskazany przez ciebie rachunek bankowy

* przekazem pocztowym pod adres wskazany w zeznaniu

* odbierając osobiście gotówkę w kasie urzędu lub

Najlepiej skorzystać z pierwszego rozwiązania, bo nic cię to nie kosztuje (za przekaz urząd skarbowy ci potrąci), a poza tym fiskus szybciej zwróci ci pieniądze. Nie musisz czekać na listonosza czy iść na pocztę lub do urzędu skarbowego żeby odebrać gotówkę.

Zwrot podatku na konto bankowe
Aby otrzymać zwrot podatku na konto bankowe, powinieneś złożyć (osobiście w lub wysłać pocztą) - najlepiej przed złożeniem deklaracji PIT-37 lub równocześnie - w urzędzie skarbowym druk ZAP-3. Wystarczy złożyć go tylko raz, nie trzeba podawać numeru konta co roku (chyba, że zmieniłeś numer konta bankowego).

W jakim terminie fiskus zwróci nadpłatę

Jeśli okaże się, że przysługuje ci zwrot nadpłaty podatku, ale jednocześnie masz jakieś zaległości wobec urzędu skarbowego (np. z tytułu podatku VAT), fiskus ma prawo dokonać potrąceń z tej kwoty i zaliczyć ją z urzędu na poczet bieżących zaległości podatkowych. Dopiero gdy nie masz zobowiązań w urzędzie, fiskus ma obowiązek zwrócić ci nadpłatę w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania PIT. Jest to termin maksymalny, najczęściej dostajesz pieniądze wcześniej. W tym roku zwrot podatku powinieneś otrzymać najpóźniej do końca lipca. Termin 3 miesięcy na zwrot liczy się od dnia złożenia deklaracji podatkowej,czyli od dnia:

* złożenia deklaracji w okienku podawczym urzędu,

* wysyłki deklaracji pocztą listem poleconym, (informację należy zmodyfikować - w przypadku wysłania deklaracji za pośrednictwem poczty listem poleconym, termin trzymiesięczny na zwrot nadpłaty należy liczyć od dnia wpływu do urzędu skarbowego deklaracji przesłanej w ten sposób)

* otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru , gdy składasz PIT przez internet.

Uwaga! Nie należy terminu 3 miesięcy liczyć od ostatniego dnia, w którym deklarację można składać.

Wyjątek! Urząd skarbowy nie musi przestrzegać 3-miesięcznego terminu w razie wykrycie w ramach czynności sprawdzających błędów w deklaracji podatkowej.

Kiedy kasa szybciej

Niektóre urzędy skarbowe przychylają się w indywidualnych sprawach do wniosków o przyspieszenie zwrotu.

Nadpłata nie zostanie zwrócona, jeżeli:

- masz zaległości podatkowe lub

- złożysz wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych (np. na podatek dochodowy)

Jeśli fiskus zaliczy ci nadpłatę na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, powinien wydać stosowne postanowienie. Powinieneś być bowiem poinformowany, czy nastąpiło zaliczenie i w jakiej kwocie.

Czytaj także: Jak rozliczyć PIT po śmierci małżonka [WIDEO]

Gdy fiskus zwleka

Może się zdarzyć, że urząd skarbowy nie dotrzyma terminu zwrotu. W takim przypadku od dnia następnego po upływie terminu przysługuje ci oprocentowanie nadpłaty ( obecnie 8 proc. w skali roku). Na mocy art. 78 Ordynacji podatkowej nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę, pobieranych od zaległości podatkowych. Za termin zwrotu nadpłaconego podatku uznaje się:

* dzień, w którym urząd skarbowy złoży w banku polecenie przelewu – „zwrot podatku”, a polecenie zostanie zrealizowane lub dzień nadania przekazu pocztowego a nie dzień, w którym otrzymałeś ten przekaz)

* dzień wypłacenia kwoty nadpłaty przez urząd skarbowy lub postawienia nadpłaty do twojej dyspozycji w kasie - gdy chodzi o zwrot w gotówce.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: