SuperBiz wiadomości KNF jednogłośnie przyjęła rekomendację E-SKOK

KNF jednogłośnie przyjęła rekomendację E-SKOK

27.09.2016, godz. 19:16
KNF ustalił nadzów komisaryczny nad SKOK Wybrzeże.
foto: Super Express

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła rekomendację E-SKOK, dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie podała: "Wydając rekomendację, KNF wzięła pod uwagę sytuację w sektorze SKOK, stwierdzone nieprawidłowości i realia rynkowe. Sytuacja finansowa większości kas i skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów, ukierunkowanych na poprawę jakości zarządzania ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji przez kasy, co stworzy warunki dla ograniczenia nadmiernej ekspozycji kas na ryzyko i stabilnego rozwoju sektora SKOK. W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności".

Komisja przyznaje, że projekt rekomendacji "był przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo–kredytowymi, Kasą Krajową, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU)".

KNF oczekuje, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez spółdzielcze kasy do końca przyszłego roku.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: