SuperBiz wiadomości Kredyty z gwarancją rządową napędzają rozwój przedsiębiorstw [RAPORT]

Kredyty z gwarancją rządową napędzają rozwój przedsiębiorstw [RAPORT]

24.11.2016, godz. 00:00
Bank BPS wspiera rozwój drobnej przedsiębiorczości
foto: SHUTTERSTOCK

Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa i główny filar i polskiej gospodarki. Dlatego rząd, w ramach specjalnego „Programu gwarancji de minimis", pomaga firmom z sektora MŚP w pozyskaniu kredytów na start, bieżącą działalność i dalszy rozwój. Bank Gospodarstwa Krajowego, który za pośrednictwem banków kredytujących, udziela gwarancji de minimis, podsumował w specjalnym raporcie skuteczność i użyteczność tego programu oraz jego znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców, a także całej gospodarki.

Głównym celem czwartej już edycji badania, przeprowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, była ocena wpływu „Programu gwarancji de minimis" na zwiększenie dostępu do finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także oddziaływania rządowego wsparcia na wyniki tych firm i polską gospodarkę.

Kredyt z gwarancją - wyższy

W badaniu uczestniczyły 1804 firmy, które uzyskały kredyty objęte gwarancją BGK w okresie od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. - przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwa (79%) oraz małe firmy (17%) i średnie (4%). Jak wynika z badania - o wsparcie w ramach w ramach gwarancji de minimis najczęściej starały się firmy działające na rynku ogólnopolskim (35%), w sektorze handlu (31%), przetwórstwa przemysłowego (15%) lub budownictwa (10%), stosunkowo krótko działające na rynku (do 4 lat – 42%).

Małym i o niewielkim zasięgu działania trudniej o kredyt

Jednak w dalszym ciągu uzyskanie kredytu na firmę wcale nie jest łatwe – wynika z badania BGK. Ponad połowa firm jeszcze przed udziałem w Programie miała utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, co oznaczało nieotrzymanie kredytu albo przyznanie im finansowania na mniej korzystnych warunkach niż we wniosku (mniejsza kwota, krótszy okres) albo prowadziło do rezygnacji przedsiębiorców ze starania się o finansowanie, pomimo, że go potrzebowali. Niektórzy z ankietowanych przedsiębiorców, chociaż potrzebowali kredytu, świadomie z niego zrezygnowali. Powód? Niekorzystne warunki finansowania, brak odpowiedniego zabezpieczenia oraz uciążliwe formalności i długotrwała procedura pozyskania finansowania. Dobrą receptą na te dwa ostatnie problemy firm okazało się właśnie skorzystanie z Programu de minimis.

Raport BGK potwierdza, że mniejsze przedsiębiorstwa, krócej działające na rynku, o mniejszym zasięgu działania, mają szczególnie utrudniony dostęp i mniejsze możliwości zdobycia finansowania zewnętrznego. Takie zależności potwierdziły zarówno przedsiębiorstwa, które potrzebowały finansowania i starały się o nie jeszcze przed pozyskaniem gwarancji jak i przedsiębiorstwa, które pozyskując kredyt z gwarancją stwierdzały, że bez niej otrzymanie finansowania byłoby problematyczne. Z odmową uzyskania finansowania borykałaby się w największym stopniu młode firmy: startupy (56%) i te prowadzące działalność od roku do 4 lat (33%), mikrofirmy (34%) oraz te o mniejszym zasięgu działania (lokalnym i na terenie jednego województwa). Jakie były przyczyny odmowy? Przede wszystkim brak wymaganego przez banki zabezpieczenia kredytu oraz zbyt krótki okres funkcjonowania na rynku. Dla tych przedsiębiorstw Program de minimis stanowił prawdziwe koło ratunkowe.

Pomoc de minimis – trafny i skuteczny program

Badanie BGK wyraźnie pokazuje, że Program de minimis umożliwia, ułatwia i przyspiesza oraz pozwala na uzyskanie lepszych warunków kredytowania. Dzięki gwarancjom de minimis z finansowania zewnętrznego mogło skorzystać 32% badanych przedsiębiorstw, które bez tego nie uzyskałyby kredytu obrotowego. Natomiast jedna czwarta firm bez gwarancji uzyskałaby kredyt, ale o niższej wartości lub/i pozyskanie go zajęłoby więcej czasu. . Ponad 1/3 respondentów nie dostałaby kredytu, bo nie dysponowała wystarczającym zabezpieczeniem – to potwierdza trafność założeń Programu gwarancji de minimis. Natomiast przedsiębiorcy, którzy mieli odpowiednie zabezpieczenie kredytu często wybierali wsparcie w ramach Programu. Dlaczego? Bo była to dla nich korzystniejsza opcja (często gwarancja oznaczała szybszy kredyt, pozwalając zawalczyć o niespodziewany kontrakt) albo mogli wykorzystać swoje zabezpieczenie na inne cele. Dzięki temu ich firmy mogły lepiej się rozwijać, a to oznacza, że osiągnięty został efekt dodatkowy Programu jako narzędzia stymulującego rozwój i inwestowanie w firmie. Najważniejsze jest jednak to, że – jak wynika z przeprowadzonego przez BGK badania - podstawowe parametry gwarancji de minimis zostały trafnie oszacowane i dobrze dopasowane do potrzeb mikro, małych i średnich firm. Aż 95% ankietowanych przedsiębiorców stwierdziło, że maksymalna kwota w wysokości 3,5 mln zł w pełni zaspokaja ich potrzeby, a 88% respondentów uznało maksymalny okres trwania gwarancji jest zgodny z ich oczekiwaniami.
Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiano w trakcie badania podkreślali, że ten program wsparcia dla sektora MŚP powinien być kontynuowany i stale dostępny.

Kredyt gwarantowany prze BGK – więcej miejsc pracy i więcej inwestycji

Dzięki skorzystaniu z kredytu gwarantowanego przez BGK większość przedsiębiorców poprawiła swoją pozycję rynkową (54%) lub ją utrzymało (dalsze 39%). W najbliższej przyszłości poprawy swojej sytuacji na rynku, w wyniku pozyskanego finansowania, spodziewa się połowa badanych firm, a 38% przewiduje utrzymanie swojej pozycji. Efekt poprawy swojej pozycji konkurencyjnej odczuły częściej przedsiębiorstwa, które zaciągnęły kredyt inwestycyjny niż obrotowy. Wszystko to przełożyło się na powstanie nowych miejsc pracy w prawie połowie badanych firm (40%), ponad połowa przedsiębiorców zamierza w najbliższej przyszłości utworzyć nowe etaty, a w co czwartej firmie udało się uniknąć zwolnień pracowników. Większość firm (82%), które otrzymały kredyt obrotowy z gwarancją BGK ustabilizowały dzięki temu swoją sytuację finansową, a 62 % przedsiębiorców powiększyło obroty firmy. Spowodowało to pozytywną zmianę w firmie, która umożliwiła podejmowanie się przez te firmy inwestycji (54% firm), oraz działań innowacyjnych.

Natomiast firmy, które uzyskały kredyt inwestycyjny nie tylko odnotowały wzrost obrotów (73%), ale realizując kredytowaną w ramach programu gwarancji de minimis inwestycję zmobilizowały dodatkowe środki finansowe powiększając jednocześnie skalę działania. Firmy te zdołały też wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zwłaszcza innowacje produktowe. Dodatkowym efektem otrzymanego wsparcia było uruchomienie w 60% firm kolejnych inwestycji zapoczątkowanych przez inwestycję realizowaną z gwarancją de minimis. Okazuje się, że Program gwarancji de minimis, według ankietowanych przedsiębiorców, jest skutecznym narzędziem wpływającym na rozwój przedsiębiorstw, wspieranie nowych inwestycji i pobudzanie innowacji oraz umożliwia zwiększenie lub utrzymanie miejsc pracy. Badanie BGK pokazuje, że przynosi on firmom z sektora MŚP konkretne korzyści, których nie zdołałaby osiągnąć bez tej pomocy. Warto jeszcze wspomnieć, że pozytywne efekty na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, przekładają się na spore pozytywne zmiany w skali całej gospodarki. BGK szacuje, że między innymi za jego sprawą pojawiło się 13,7 mld zł dodatkowego kredytu, a finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis przełożyło się na 100 tys. miejsc pracy utworzonych bądź utrzymanych (odpowiednio 45,4 tys. i 54,8 tys.).

 

 

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: