SuperBiz wiadomości Kto w Polsce zarabia najlepiej, a kto najgorzej [RANKING]

Kto w Polsce zarabia najlepiej, a kto najgorzej [RANKING]

10.04.2016, godz. 15:04
PRACA ROLNICY BUDOWLAŃCY EKSPEDIENCI
foto: SHUTTERSTOCK

Pracujesz na stanowisku kierowniczym? Szukaj pracy w dużej firmie zajmującej się produkcją. Jesteś pracownikiem fizycznym? Rozważ przeprowadzkę w Śląskie lub na Mazowsze. Przede wszystkim zaś – sprawdź, jak w ostatnim czasie kształtowały się płace na Twoim stanowisku.

„Wynagrodzenia w Polsce”, czyli raport płacowy Sedlak&Sedlak to jedno z najpopularniejszych źródeł informacji na temat tego, ile w Polsce zarabia się w poszczególnych zawodach i na konkretnych stanowiskach. Najnowsze opracowanie dotyczy 2015 r. i powstało w oparciu dane z 430 zakładów. Dotyczą one wynagrodzeń całkowitych 160 357 pracowników.

Wysokości wynagrodzeń podane w raporcie to nie średnie arytmetyczne (tak jak ma to ma to miejsce w większości opracowań tego typu), ale mediany. Mediana to to wartości dzieląca wszystkie dane na pół (poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50 proc. danych). Brzmi skomplikowanie, ale generalnie chodzi o to, że na wysokość mediany nie mają tak dużego wpływu wartości skrajne, jak ma to miejsce w przypadku średniej. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko, że np. pensje 10 bardzo dobrze wynagradzanych sprzedawców zaburzą obraz tego, jak ogólnie zarabia się w tym fachu.

Zobacz również: Trzeci rodzaj kłamstwa: przeciętne wynagrodzenia

Generalnie zarobki na poszczególnych szczeblach drabiny zawodowej wyglądały następująco:
- zarząd/władze firmy - 30 569 zł*
- kierownicy 8 909      
- specjaliści  - 4 889 zł
- pracownicy wsparcia  - 3 569 zł   
- pracownicy fizyczni  - 3 253 zł.

Różnice między najwyżej a najniższej opłacanymi zawodami najlepiej widać na konkretnych przykładach.

Lista 10 najniżej opłacanych stanowisk: 1. pracownik sprzątający - 2 250 zł, 2. dozorca/portier - 2 275 zł, pakowacz/konfekcjoner - 2 543zł, szwaczka - 2 601 zł, pracownik produkcyjny - 2 719 zł, pracownik gospodarczy - 2  733 zł, sprzedawca - 2 849 zł, konsultant call center - 2 929 zł, asystent/pracownik działu serwisu - 2 937 zł, kasjer 2 998 zł.

Lista 10 najwyżej opłacanych stanowisk: 1. dyrektor generalny - 37 272 zł, 2. dyrektor zakładu - 28 090 zł, 3. dyrektor oddziału - 27 042 zł, 4. dyrektor public relations  - 26 060 zł, 5. dyrektor ds. kluczowych klientów - 25 890 zł, 6. dyrektor ds. marketingu - 24 924 zł, 7. dyrektor finansowy - 24 913 zł, 8. dyrektor sprzedaży i marketingu - 22 843 zł, 9. dyrektor personalny - 22 665 zł, 10. dyrektor ds. badań i rozwoju - 22 279 zł.

Czytaj również: Unia obniżyła bezrobocie w Polsce o kilka procent

Okazuje się, że duży wpływ na wysokość wynagrodzeń osób na najwyższych stanowiskach ma wielkość i rodzaj firmy, w której pracują. Na wyższe zarobki największe szanse mają Ci, którzy pracują w firmach zagranicznych. Przy czym dysproporcje w przypadku stanowisk kierowniczych są wyższe niż w przypadku „zwykłych” pracowników.

Jak czytamy w raporcie, dyrektorzy generalni z firm zagranicznych otrzymywali wynagrodzenie całkowite o 35 proc. wyższe niż w firmach polskich. Różnice przekraczające 30 proc. odnotowano także na poziomie dyrektorów jednostek biznesu oraz dyrektorów pionów.Wśród pracowników fizycznych, wsparcia i specjalistów, wynagrodzenia całkowite różniły się w mniejszym stopniu – od kilkunastu do maksymalnie dwudziestu procent.

Kolejnym istotnym elementem jest wielkość przedsiębiorstwa. W tym przypadku zasada jest jedna – im większe, tym więcej zarabiają władze firmy. I znowu, najmocniej różnicę odczuwają osoby na najwyższych stanowiskach. Okazuje się, że wynagrodzenia tych, którzy zatrudnieni są w małych firmach są o ok. 7 tys. niższe niż w przypadku firm średnich. W firmach o przychodach powyżej miliarda złotych prezesi zarabiali 73 900 zł.

Dla tej grupy zawodowej duże znaczenie ma również profil przedsiębiorstwa. Generalnie lepiej zarabiają ci, którzy kierują przedsiębiorstwami zajmującymi się produkcją, potem handlem. Stosunkowo najsłabiej zarabia się w usługach.

Zobacz także: Duda w miesiąc przyznał milion złotych premii swoim pracownikom

A co z pozostałymi pracownikami? Na ich pensje największy wpływ ma miejsce zamieszkania. Przykładowo, w dwóch regionach (na Śląsku i Mazowszu) płace doświadczonych pracowników fizycznych przekroczyły 3 300 zł. Z drugiej strony, w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim wynagrodzenia całkowite w tej grupie były niższe niż 2 800 zł.

Również w przypadku osób na stanowiskach specjalistów dużą rolę odgrywa region, w którym dana osoba pracuje. Specjaliści najniżej opłacani byli w Opolskiem - 4 256 zł, Lubuskiem  - 4 257 zł, Podkarpackiem  - 4 411 zł. Najwyższe wynagrodzenie specjalisty odnotowano w Dolnośląskiem  - 5 095 zł, Małopolskiem - 5 167 zł, Mazowieckiem - 5 528 zł.

W przypadspecjalistów nie zanotowano województwa z medianą wynagrodzeń niższą niż 4 tys. zł.

W przypadku tej grupy pracowników niższych szczebli w raporcie Sedlak&Sedlak zanjdziemy też dane na temat płac osób z określonym doświadczeniem zawodowych. W przypadku specjalistów wyszczególniono informacje dotyczące pensji specjalistów z doświadczeniem zawodowym od roku do trzech lat.

Może Cię zainteresować: Praca tymczasowa na topie. Nawet wśród specjalistów [WIDEO]

Okazało się, że najwyższe zarobki odnotowano na stanowisku administratora systemu. Odpowiada on za administrowanie informatycznym systemem firmy, a do jego obowiązków należy m.in monitorowanie parametrów i wydajności systemu, identyfikowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych czy zapewnienie poufności i bezpieczeństwa. Mediana jego wynagrodzeń całkowitych w 2015 r. wyniosła 6 577 zł. Dla porównania, mediana wynagrodzeń całkowitych dla całej grupy specjalistów o podobnym doświadczeniu to 4 639 zł.

W podobny sposób wyszczególniono zarobki pracowników wsparcia (serwisantów, kasjerów, techników, pracowników call center itp.). Z raportu wynika, że wśród pracowników wsparcia z doświadczeniem od trzech do pięciu lat najwyższe wynagrodzenie całkowite w 2015 r. otrzymywał serwisant sprzętu komputerowego. Połowa osób zatrudnionych na tym stanowisku zarabiała więcej niż 5 165 zł. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali kasjer, konsultant call center i sprzedawca (kolejno: 2998 zł, 3033 zł, 3169 zł).

W grupie doświadczonych pracowników fizycznych warto zwrócić uwagę na stanowisko narzędziowca, dla którego mediana wynagrodzeń wg raportu Sedlak&Sedlak wyniosła 3 877 zł. Narzędziowiec odpowiada za stan techniczny i zapasy magazynowe narzędzi. W jego zakresie obowiązków znajduje się m.in. wydawanie oraz przyjmowanie zwracanych narzędzi pracy, kontrolowanie stanu technicznego narzędzi czy wykonywanie drobnych napraw. Mediana wynagrodzeń narzędziowców była o prawie 700 zł wyższa od mediany wynagrodzeń ogółu doświadczonych pracowników fizycznych (która wyniosła 3 199 zł).

*wszystkie kwoty podane w tekście to całkowite płace brutto

Źródło: Sedlak&Sedlak, oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: