SuperBiz wiadomości KTÓRE BANKI SĄ W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

KTÓRE BANKI SĄ W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

21.03.2016, godz. 00:00
KTÓRE BANKI SĄ W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS
foto: SHUTTERSTOCK

Wniosek o 500 zł na dziecko można też złożyć za pomocą swojego internetowego konta bankowego. Taką opcję wprowadziły m.in.: bank PKO BP, Bank BPS, Banki Spółdzielcze oraz Bank SMART.

Jako pierwszy z banków do programu rządowego Rodzina 500+ dołączył PKO BP. Później 17 kolejnych przedstawicieli sektora bankowego przystąpiło do rządowego programu odpowiedzialnego za wypłatę 500 zł na dziecko.

W sumie list intencyjny podpisało 18 banków:

◗ PKO BP,
◗ Getin Noble Bank,
◗ Bank Pocztowy,
◗ Mbank,
◗ Bank PolskiejSpółdzielczości,
◗ Bank Handlowy w Warszawie,
◗ ING Bank Śląski, ◗ FM Bank,
◗ PbP Smart,
◗ Deutsche Bank Polska,
◗ Alior Bank,
◗ Credit Agricole,
◗ Bank Millenium,
◗ Spółdzielcza Grupa Bankowa,
◗ Bank Ochrony Środowiska,
◗ Raiffeisen Bank Polska,
◗ Pekao SA,
◗ BPH SA.

Niewykluczone, że do 1 kwietnia, od kiedy będzie można zacząć składanie wniosków o przyznanie świadczenia, do programu przystąpią kolejne banki. Oprócz bankowości internetowej będzie można pobrać również druki w formie papierowej, które należy złożyć w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania. Będzie można je złożyć osobiście, wysłać listem poleconym albo przez internet. Następnie urząd gminy będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę pieniędzy. Jeśli wniosek wpłynie do urzędników do końca czerwca, wtedy świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (CZASAMI) POD KONTROLĄ

W wyjątkowych sytuacjach, w razie sygnałów o marnotrawieniu przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka czy opiekuna prawnego dziecka wypłacanego świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z celem, pracownik socjalny będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby ustalić, jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Jeśli stwierdzi, że coś jest nie tak, np. pieniądze są przeznaczane na alkohol, a nie na cele wychowawcze, pracownik instytucji wypłacającej świadczenie 500 zł, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.). Jeśli rodzina nie wpuści pracownika socjalnego do domu, konsekwencją będzie odmowa przyznania świadczenia wychowawczego lub wstrzymanie jego wypłaty.

 

POBIERZ WNIOSEK W PDF

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: