SuperBiz wiadomości Mieszkanie dla Młodych: o wsparcie mogą walczyć również budujący domy

Mieszkanie dla Młodych: o wsparcie mogą walczyć również budujący domy

21.03.2016, godz. 15:43
Budowa domu
Budowa domu jednorodzinnego foto: SHUTTERSTOCK

Mimo, że pula środków przewidziana na tegoroczne dopłaty do kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” już się wyczerpała, na wsparcie finansowe cały czas mogą liczyć osoby, które nie kupują mieszkania, lecz budują dom.

Program „Mieszkanie dla Młodych”, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. przewiduje nie tylko możliwość uzyskania dofinansowania do kredytu na pierwsze własne mieszkanie (pula środków na ten rok już sie wyczerpała, można jednak składać wnioski, które dotyczą 2017 i 2018 roku). W dokumencie zawarte są także rozwiązania adresowane do osób, które zamiast kupować własne M, chcą wybudować dom. Mogą one starać się o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane.

Możliwość ta dotyczy wszystkich, którzy spełnią zapisane w programie warunki – wnioski w tej sprawie przyjmowane są przez cały czas. Co ważne, w tym przypadku zaciągnięcie kredytu nie jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z budową.

Czytaj również: Mieszkanie dla Młodych: można składać wnioski na 2017 i 2018 rok

Kto może skorzystać z tej opcji? Po pierwsze – podobnie jak w przypadku dopłaty do kredytów, również tutaj obowiązują ograniczenia wiekowe. O zwrot może ubiegać się tylko osoba, która w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy ukończyła 36 lat (ten warunek nie dotyczy osób/rodzin wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci).

Po drugie – powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100 m kw. (lub 110 m kw. dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci).

Po trzecie – inwestycja została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy.

Po czwarte – do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba, która go składa nie może być: właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Nie może jej także przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. O zwrot VAT-u nie może także starać się ktoś, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku (jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny). W przypadku małżeństw ograniczenia te dotyczą obojga małżonków.

O czym jeszcze trzeba pamiętać planując ubieganie się o tego typu zwrot? Przede wszystkim o tym, że prawo do niego przysługuje tylko wtedy, gdy osoba wnioskująca lub jej małżonek nie dokonywali wydatków na te materiały budowlane jako podatnicy VAT (czyli, mówiąc najprościej, nie brali ich „na firmę”, ale kupowali jako osoby fizyczne).

Wnioski o zwrot należy składać do 31 grudnia roku, w którym rozpoczęło się użytkowanie domu. Dokumenty składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (osobiście lub pocztą).

Zobacz także: Nowy rządowy program mieszkaniowy

Jak powinien wyglądać taki dokument i co należy do niego dołączyć? Wniosek trzeba napisać samodzielnie, powinny w nim być zawarte następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- identyfikator podatkowy (numer PESEL albo NIP); jeśli ktoś nie ma identyfikatora, powinien podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dotyczy to również dokumentów, które zostały wystawione za granicą),
- adres zamieszkania (jeżeli składasz wniosek z małżonkiem, ale mieszkacie w różnych miejscach, należy podać oba adresy),
- nazwa i adres urzędu skarbowego, do którego składa się wniosek,
- rodzaj poniesionych wydatków,
- rok rozpoczęcia inwestycji,
- wykaz faktur oraz wartość wydatków, które były związane z inwestycją,
- kwota zwrotu,
- sposób, w jaki dana osoba chce otrzymać zwrot wydatków (na przykład na rachunek bankowy -  jeśli składa się wniosek z małżonkiem – numeru rachunku obojga lub jednego z nich – ten, na który ma być dokonany zwrot),
- podpis osoby wnioskującej (w przypadku składania wniosku przez małżonków – podpis obydwojga małżonków),
- oświadczenie, że nie było się ani nie jest właścicielem innego budynku niż ten, który został wybudowany za pomocą materiałów, za które przysługuje zwrot; dotyczy to również właścicieli i współwłaścicieli budynków, w których znajduje się kilka lokali (jeśli udział w takim budynku - w przypadku zniesienia współwłasności - byłby równy powierzchni przynajmniej jednego lokalu mieszkalnego w tym budynku). W oświadczeniu powinno być również napisane, że danej osobie nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; oświadczenia nie piszą osoby, które wychowuję co najmniej trójkę dzieci, gdyż ich te ograniczenia nie dotyczą.

Do wniosku trzeba załączyć kopie faktur za materiały budowlane oraz kopię pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy.

Czytaj: Najem i zakup mieszkania w kosztach firmy

Kwota zawrotu podatku VAT jest limitowana i, co ważne – wnioskujący musi ją sam wyliczyć. Aby to zrobić, należy skorzystać ze wzoru: wartość podatku VAT na fakturze × 0,6522.

Osobom ubiegającym się o zwrot przyda się również inny wzór: 70 × cena 1 m kw. powierzchni użytkowej obliczonej przez GUS (obowiązująca przed kwartałem, w którym składa się wniosek). To należy jeszcze przemnożyć przez 0,12195. W ten sposób oblicza się zwrot limit zwrotu VAT (nie można go przekroczyć).

Oprócz osób budujących domy jednorodzinne, zwrot podatku VAT na materiały budowlane w ramach programu MDM przysługuje także osobom, które chcą nadbudować lub rozbudować budynek na cele mieszkalne, ewentualnie przebudować (przystosować) budynek niemieszkalny, jego część (na przykład garaż) lub pomieszczenia niemieszkalnego na takie, w którym można mieszkać.

Dlaczego, mimo dosyć skomplikowanej procedury, warto starać się o zwrot w ramach programu MDM? Przede wszystkim dlatego, że jest to w zasadzie jedyny zwrot z tytułu budowy domu mieszkalnego, na jaki można liczyć obecnie. Z końcem 2013 roku przestała bowiem obowiązywać dotychczasowa ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (w którym na przykład VAT zwracany był bez ograniczeń wiekowych). Jej miejsce zajął program MDM.

Więcej: Każdy zapłaci 15 zł za abonament RTV. Rząd podnosi opłaty za prąd

Część osób, która budowała domy przed wprowadzeniem programu MDM może jeszcze ubiegać się o zwrot VAT-u na starych zasadach. Data, do której mogą składać wniosek uzależniona jest od terminu wystawienia faktury.

Jeżeli maja faktury wystawione w okresie:
- od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 r.  - wniosek składają nie później niż do 31 grudnia 2016 r. - od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r.  - wniosek składają nie później niż do 31 grudnia 2017 r.  - od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. -  termin składania wniosków upływa dla nich 31 grudnia 2018 r.

MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: