SuperBiz wiadomości Minął rok od ogłoszenia planu Morawieckiego [STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU]

Minął rok od ogłoszenia planu Morawieckiego [STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU]

16.02.2017, godz. 09:39
Beata Szydło i Mateusz Morawiecki
foto: Super Express

Rząd Beaty Szydło potrzebował niemalże roku, aby zaakceptować ogłoszony 16 lutego 2016 r. tzw. plan Morawieckiego, czyli "Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" autorstwa wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Teraz założenia ze słynnych slajdów z zeszłorocznej prezentacji mają wejść w życie. A to droga jeszcze bardziej wyboista i kręta niż do jego przyjęcia przez rząd.

Dokładnie rok temu wicepremier i minister Mateusz Morawiecki przedstawił 5 filarów "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", którą zaczęto nazywać jego nazwiskiem. Rząd przyjął wówczas główne założenia Planu Morawieckiego, ale dopiero po roku zyskała ona kształt projektu uchwały.

Zobacz również: Na rozwój wydamy 2 biliony zł! Strategia Morawieckiego przyjęta przez rząd

- Bardzo się cieszę, że dobrnęliśmy do momentu, w którym te 316 stron, które znajdują się w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", zostały uzgodnione między wszystkimi stronami - stwierdził wicepremier i minister rozwoju oraz finansów Mateusz Morawiecki. Przyznał jednak, że wczorajsza decyzja rządu to pierwszy krok na drodze do celów, które postawił sobie rząd PiS.

– Na wszystkie te programy społeczne, które w zeszłym roku wydaliśmy 40 mld zł więcej niż nasi poprzednicy, a w tym roku 50 mld zł, a w ślad za redukcją wieku emerytalnego będzie to 60 mld zł więcej niż nasi poprzednicy, to wszystko musi się zmieścić w ramach programu uszczelniania i profesjonalizowania naszej obsługi podatkowej – powiedział Morawiecki podczas konferencji.

– Zobaczymy za 6 czy 9 miesięcy czy te wielkie wielomiliardowego programy społeczne i rozwojowe, gospodarcze będą zaobsorbowane w ramach budżetu w ramach deficytu budżetowego jaki obiecywaliśmy – dodał wicepremier. Zakładane efekty Strategii to m.in. wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - to kluczowe cele, jaka stawia sobie rząd do 2020 r. Strategia obejmuje działania do roku 2020, ale daje również perspektywę do roku 2030.

Co w praktyce zmieni Plan Morawieckiego i kto na nim zyska? W ramach "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" zaplanowano realizację 185 projektów strategicznych i flagowych. Zaznaczył, że realizację Strategii opisują 72 wskaźniki, a w sumie jest to 705 działań realizowanych przez różne instytucje. Dodał, że dokument pozwala na skuteczną realizację i monitorowanie realizacji Strategii.

Czytaj też: Morawiecki: Będzie Centralny Rejestr Faktur. Polska zyska 40-60 mld zł

"Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski" ma się opierać na pięciu filarach:
- reindustrializacja (wspieranie istniejących i rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych i specjalizacji polskiej gospodarki),
- rozwój innowacyjnych firm (budowa przyjaznego otoczenia dla firm i systemu wsparcia innowacji),
- kapitał dla rozwoju (więcej inwestycji i budowanie oszczędności Polaków),
- ekspansja zagraniczna (wsparcie eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm, reforma dyplomacji ekonomicznej, promowanie polskich marek),
- rozwój społeczny i regionalny (m.in. reforma szkolnictwa zawodowego, włączenie obszarów wiejskich i małych miast w procesy rozwojowe).

Ministerstwo Rozwoju przekonuje, że w efekcie wdrożenia planu polska gospodarka wydostanie się z pięciu pułapek rozwojowych: pułapki średniego dochodu, pułapki braku równowagi pomiędzy kapitałem zagranicznym i krajowym zaangażowanym w gospodarkę, pułapki przeciętnego produktu, pułapki demograficznej oraz pułapki słabości instytucji.

W każdym z filarów zawarte są propozycje konkretnych rozwiązań, m.in.:
- powołanie Polskiego Funduszu Rozwoju - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie kluczowym narzędziem w realizacji strategii. Fundusz powstanie w oparciu o istniejące instytucje rozwoju (część funkcji dzisiejszego BGK, PARP, PIR, PAIiIZ, ARP i KUKE). Zintegruje i uporządkuje narzędzia oferowane przez te instytucje oraz zaproponuje nowe. W rezultacie ich efektywność wzrośnie (do tej pory oferta instytucji dublowała się, niewielka była też skala ich działania). Zakres jego wsparcia obejmie wiele obszarów – małe i średnie firmy, inwestycje, infrastrukturę, eksport, promocję, innowacje. Fundusz pozyska kapitał na inwestycje oferowany na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Sprawdź także: Morawiecki: na nasze programy społeczne wydamy ponad 50 mld zł

- pakiet dla przedsiębiorców i innowacji - Minister Rozwoju przygotuje nowe rozwiązania, w obszarach, które są szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z nich jest nowa Konstytucja Biznesu, czyli ustawa, która całościowo będzie regulować zasady prowadzenia biznesu w Polsce (zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej). Nowe prawo ograniczy bariery prawne dla przedsiębiorców oraz ułatwi współpracę przy innowacyjnych projektach. Stworzone zostaną m.in. zasady sukcesji jednoosobowych firm. Przygotowana zostanie również nowa ustawa o innowacyjności (nowelizacja obecnej ustawy w VI 2016 r., a nowa ustawa w pierwszej połowie 2017 r.), ruszy program StartInPoland, a instytuty naukowo-badawcze zostaną zreformowane.

- branżowe programy rozwojowe - Polskie przedsiębiorstwa powinny być silne we wszystkich branżach, ale musimy też mieć swoje specjalności, zwłaszcza takie, które oparte są na nowoczesnych technologiach. Ich rozwój wesprze wykorzystanie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i specjalne programy rozwojowe realizowane przez Ministerstwo Rozwoju i Polski Fundusz Rozwoju dla różnych branż, przykładowo lotniczej, zbrojeniowej, stoczniowej, chemicznej, spożywczej, transportowej i IT.

Cele, które stawia sobie rząd na 2020 r. to m.in.: wzrost inwestycji do poziomu ponad 25 proc. PKB, wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 2 proc. PKB, wzrost liczby średnich i dużych przedsiębiorstw do ponad 22 tys., więcej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (wzrost o 70 proc.), wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB, PKB per capita Polski na poziomie 79 proc. średniej unijnej.

 

Źródło: mr.gov.pl, Superbiz.pl, TVN24 BiŚ, Bankier.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: