SuperBiz wiadomości Stawka minimalna 12 zł: co trzeba wiedzieć o projekcie? [ODPOWIADAMY]

Stawka minimalna 12 zł: co trzeba wiedzieć o projekcie? [ODPOWIADAMY]

31.05.2016, godz. 17:37
PRACA ROLNICY BUDOWLAŃCY EKSPEDIENCI
foto: SHUTTERSTOCK

Rząd przyjął we wtorek (31 maja br.) projekt ustawy wprowadzającej minimalną stawkę godzinową dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie i samozatrudnionych. Jej wysokość to 12 zł brutto. Sprawdź, jakie rozwiązania proponuje ekipa Beaty Szydło.

1. Kogo obejmą nowe przepisy?
Projekt dotyczy osób zatrudnionych na umowę zlecenie, niezależnie od sposobu, w jaki ustalane jest ich wynagrodzenie (czy według stawki godzinowej, dziennej czy tygodniowej, miesięcznej, itp.). Minimum 12 zł za godzinę pracy mają też otrzymywać samozatrudnieni, którzy osobiście świadczą usługi dla firm.

2. Kto został z nich wyłączony?
Z projektu wyłączone są osoby, które choć mają umowę zlecenie lub są na samozatrudnieniu, mogą same zdecydować o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usługi, zaś ich wynagrodzenie uzależnione jest wyłącznie od rezultatu pracy. Projekt wyłącza także umowy cywilnoprawne zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych, realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy, zapewnienie opieki dziecku w pieczy zastępczej, czy dotyczących opieki nad grupą osób podczas wypoczynków lub wycieczek, jeżeli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

Czytaj również: Stawka minimalna 12 zł. Rząd ma przyjąć projekt ustawy we wtorek [SONDA]

3. Minimum 12 zł za godzinę brutto. Ile trafi do Twojej kieszeni?
Trzeba pamiętać, że 12 zł, czyli proponowana przez rząd minimalna stawka za godzinę to kwota brutto. W praktyce do kieszeni pracownika trafi ok. 8,80 zł. Co ważne, stawka 12 zł za godzinę nie będzie stawką sztywną – co roku ma być waloryzowana, przy czym wpływ na jej wysokość będą miały ustalane odgórnie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona już w tym roku, co oznacza, że już w chwili wejścia w życie będzie odrobine wyższa niż 12 zł.

4. Od kiedy nowa stawka zacznie obowiązywać?
Minimalna stawka godzinowa zacznie obowiązywać z chwilą wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2017 r.

5. Co z umowami, które zostały zawarte przed tym terminem?
Jeżeli jakaś umowa zostanie zawarta przed 1 stycznia 2017 r., ale okres jej obowiązywania trwać będzie po tym dniu, pracodawca również będzie musiał dostosować się do nowej stawki minimalnej. Nie dotyczy to umów zawartych przed 1 września 2016.  W odniesieniu do nich projekt ustawy wprowadza przepisy umożliwiające stronom przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, a także rozwiązanie umowy.

Zobacz także: Min. Kowalczyk: Za półtora roku zniknie PIT oraz składki na ZUS i NFZ!

6. Co grozi pracodawcy, który nie zastosuje nowych przepisów?
Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od l tys. zł do 30 tys. zł.  Kontrolą wypłaty wynagrodzeń zgodnie zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy. Projekt przewiduje także, by rozszerzyć liczbę przypadków, w których inspektor pracy będzie mógł być oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenie będące wynikiem nieprzestrzegania ustawy.

Projekt o wprowadzeniu minimalnej stawki za godzinę to projekt rządu. Teraz zajmę się nim posłowie.

MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: