SuperBiz wiadomości Ministerstwo Skarbu Państwa oficjalnie przechodzi do historii

Ministerstwo Skarbu Państwa oficjalnie przechodzi do historii

30.12.2016, godz. 15:00
Ministerstwo Skarbu
foto: EAST NEWS

Prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy, które definitywnie likwidują Ministerstwo Skarbu Państwa. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów. Ostatnim szefem resortu był Dawid Jackiewicz (został zdymisjonowany we wrześniu tego roku).

Ustawy przewidują utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jako ciała doradczego zapewniającego Prezesowi Rady Ministrów kompleksowe i profesjonalne wsparcie w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego. Do 9-osobowej Rady po trzy osoby mają powoływać: premier, minister właściwy ds. gospodarki (obecnie MR) oraz minister właściwy ds. energii (ME). Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

Zobacz też: Zarabiasz w złotówkach? Nie dostaniesz kredytu we frankach czy euro

Jak poinformowała w piątek Kancelaria Prezydent RP, prezydent w środę podpisał dwie ustawy: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ustawy określają zasady zarządzania mieniem państwowym w związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa. Wskazują m.in., który organ administracji jest właściwy do gospodarowania poszczególnymi składnikami mienia państwowego oraz jest uprawniony w zakresie wykonywania uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek.

Ustawy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem kilku artykułów, które wchodzą w późniejszym terminie.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: