SuperBiz wiadomości Najniższa emerytura wyniesie tysiąc złotych. Rząd przyjął projekt ustawy

Najniższa emerytura wyniesie tysiąc złotych. Rząd przyjął projekt ustawy

25.10.2016, godz. 19:48
Emeryci
foto: shutterstock

1 marca 2017 r. nastąpi waloryzacja wszystkich emerytur i rent.  Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione do 1 tys. zł.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zgodnie z nowymi zasadami wszystkie emerytury i renty (z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia "mundurowe") zostaną podniesione o 0,73 proc.

Zobacz również: ZUS przyznaje nagrody swoim pracownikom. Po 1000 zł na głowę

Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, po zmianach  świadczenia wypłacane poniżej 1369,86 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Na tak określonych zasadach waloryzacji skorzysta ok. 2,1 mln zł świadczeniobiorców FUS oraz prawie wszyscy świadczeniobiorcy KRUS (ok. 1,1 mln osób).

Natomiast podwyższenie najniższej emerytury do 1 tys. zł oznaczać będzie, że najniższa emerytura w 2017 r. stanowić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W wyniku tej operacji zostaną podwyższone świadczenia dla ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne (wszyscy) oraz dla ok. 350 tys. osób pobierających emerytury i renty z KRUS – podaje CIR.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: