SuperBiz wiadomości NAUKA W SŁUŻBIE BIZNESU

NAUKA W SŁUŻBIE BIZNESU

10.04.2015, godz. 00:00
NAUKA W SŁUŻBIE BIZNESU
foto: SHUTTERSTOCK

Wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców to klucz do rozwoju polskiej gospodarki. Dotacje z Funduszy Europejskich pomogą w ich realizacji.

Jeśli zastanowimy się, jakie słowo robi ostatnio oszałamiającą karierę, to na pewno będą to „innowacje". Kiedy mówimy o innowacjach w przemyśle, to mamy na myśli wynalazki, nowe i przełomowe rozwiązania. Kraje najszybciej rozwijające się takie innowacje błyskawicznie wcielają do produkcji. Dzięki temu powstają np. nowe leki, coraz nowocześniejsze i bardziej wszechstronne smartfony czy tablety, albo bezpieczniejsze samochody. W Polsce innowacji również jest coraz więcej. Wspierają je od lat Fundusze Europejskie.

Rzeszów dla lotnictwa

Przykładem jest Politechnika Rzeszowska i jej projekt PKAERO „Nowoczesne Technologie Materiałowe Stosowane w Przemyśle Lotniczym". Uczelnia realizuje go razem z 11 partnerami skupionymi w Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza. Projekt rozpoczął się w 2008 roku, skończony zostanie w grudniu 2015 r. Koszt przedsięwzięcia to prawie 116 milionów złotych. Finansowanie zapewnił Program Innowacyjna Gospodarka (jego następcą w latach 2014-2020 jest Program Inteligentny Rozwój).

– Projekt dotyczy między innymi projektowania i wytwarzania nowych, zaawansowanych materiałów różnego typu, w tym kompozytów do zastosowań w lotnictwie – mówi prof. Romana Ewa Śliwa, kierownik projektu. Naukowcy z Rzeszowa nie tylko wymyślają nowe materiały, ale tak- że opracowują technologie ich obróbki, przetwarzania i łączenia. Szukają także możliwości zastosowania swoich rozwiązań w praktyce. Wszystko to służy produkowaniu trwalszych, bardziej bezpiecznych, lżejszych i jeśli to możliwe również tańszych części lotniczych.

TU NAM POMOGĄ

Jeśli szukamy informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyjmy na stronę internetowa www.funduszeeuropejskie. gov.pl Informacji bezpłatnie udziela nam także specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziemy na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Materiały przyszłości

Bardzo istotne jest na przykład, by materiały zastosowane w konstrukcji czy wyposażeniu samolotu były bardziej odporne na działanie ognia - nie przenosiły go, były łatwe w ugaszeniu i nie wydzielały szkodliwych dymów. W laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej opracowano m.in. technologię wytwarzania takich elementów metalowych (monokrystalicznych), które będą mogły pracować dłużej i w wyższych temperaturach. Jest to niezwykle istotne np. przy produkcji silników lotniczych. Powstał również materiał ceramiczny i kompozytowy, który stanowi barierę hałasu. Będzie doskonały do wygłuszania np. kabin śmigłowców, w których poziom hałasu jest ogromny.

– Niektóre nasze rozwiązania są gotowe do wdrożenia przez sektor gospodarki – mamy ich w tej chwili do zaoferowania 115, ale ta liczba stale wzrasta, zgodnie z zaawansowaniem badań w projekcie. Mamy tak- że rozwiązania pionierskie, do wykorzystania w przyszłości – wyjaśnia prof. Śliwa. - Naszymi pomysłami zainteresowany jest nie tylko przemysł lotniczy, ale także motoryzacyjny, producenci narzędzi, sprzętu sportowego, łodzi i wielu innych – dodaje.

Wsparcie dla polskich firm

Fundusze Europejskie 2014-2020mają wspierać współpracę nauki z biznesem. Blisko połowa budżetu (45 proc.) Programu Inteligentny Rozwój przeznaczona została na wsparcie dla projektów badawczo-rozwojowych (tzw. B+R), a polskie przedsiębiorstwa to główni beneficjenci tego programu. Jego ideą jest wspieranie współpracy nauki i biznesu oraz powstawania innowacji zgodnie z hasłem „od pomysłu do rynku". Prace badawczo-rozwojowe mogą być prowadzone przez firmy samodzielnie lub w konsorcjach. Gdy przedsiębiorstwo nie ma wystarczających możliwości do samodzielnej realizacji takich prac, może zlecić ich część np. jednostkom naukowym – uczelniom.

Projekty powinny dotyczyć innowacyjnych produktów lub procesów (ich elementem może być także wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych). Dzięki temu wyniki polskich badań i innowacje będą mogły trafić do produkcji i na rynek. Środki z Programu Inteligentny Rozwój mają również być przeznaczone na zagraniczne staże i studia dla młodych naukowców – tych z tytułami naukowymi, i tych, którzy dopiero się o nie starają. Wsparcie z tego programu ma służyć także temu, by uczelnie lub instytuty naukowe mogły brać udział w międzynarodowych programach albo przedsięwzięciach z udziałem zagranicznych partnerów

Nie tylko Inteligentny Rozwój

W innym ogólnopolskim Programie – Wiedza Edukacja Rozwój również zaplanowano środki wspierające naukę. O dofinansowanie mogą występować uczelnie, które m.in. chcą dostosować swoje programy nauczania do potrzeb rynku pracy. Wsparcie współpracy naukowców i przedsiębiorców przewidują również wszystkie regionalne programy (działają w każdym województwie) oraz ponadregionalny Program Polska Wschodnia.

RUSZYŁ KONKURS DLA FIRM

Właśnie został ogłoszony konkurs na dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw szukających finansowania na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Wnioski o dofinansowanie można składać od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. (konkurs dotyczy poddziałania 1.1.1 Programu Inteligentny Rozwój). Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej www.poir.gov.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: