SuperBiz wiadomości O jakie świadczenia społeczne można wnioskować przez internet?

O jakie świadczenia społeczne można wnioskować przez internet?

18.01.2017, godz. 12:34
500 plus vs aktywność zawodowa kobiet
foto: SHUTTERSTOCK

Od 16 stycznia po założeniu profilu zaufanego w banku można wnioskować o wparcie dla rodziny online. Wniosek złożysz przez portal empatia.mpips.gov.pl. Jak stwierdziła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, „przechodzimy na tzw. kulturę oświadczeń załatwiania spraw urzędowych online". Sprawdź, o jaki rodzaj wsparcia warto wnioskować przez internet.

Osoby, które posiadają profil zaufany, mogą złożyć wniosek o 500 zł na dziecko, tzw. becikowe, Kartę Dużej Rodziny, świadczenie rodzicielskie lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W II i III kwartale tą drogą będzie można również wnioskować o świadczenia rodzinne oraz o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego (4 tys. złotych).

„Becikowe” to jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Można je dostać, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 1922 zł netto w przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 2013 r. i bez względu na kryterium dochodowe w przypadku dzieci urodzonych przed tym dniem. Aby zostało przyznane, matka musi posiadać zaświadczenie od lekarze lub położnej, z którego wynika, że przebywała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zobacz także: Łatwiej złożysz wniosek o 500 plus

Świadczenie rodzicielskie, tzw. kosiniakowe, wynosi 1 tys. zł netto miesięcznie. Przysługuje bezrobotnym, studentom czy rolnikom czy osobom zatrudnionym w oparciu o umowy cywilnoprawne. Przez pierwszy rok życia dziecka mogą je pobierać ci rodzice, którzy nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W przypadku urodzenia wieloraczków okres pobierania świadczenia może zostać wydłużony nawet do 71 tygodni. Świadczenie jest wypłacane rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym (oprócz rodziny zastępczej zawodowej) i osobom, które przysposobiły dziecko.

Przeczytaj również: 500 plus w 2017. Zobacz zmiany w programie

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest wypłacane na rzecz dzieci, których rodzice nie płacą alimentów, w kwocie równej wysokości bieżąco ustalonych na drodze sądowej alimentów, jeżeli nie przekracza ona 500 zł miesięcznie lub w niższej kwocie odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów. Można je pobierać, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 złotych. Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają prawo osoby, którym sąd przyznał alimenty, ale nie udało się wyegzekwować pełnej należnej kwoty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest wypłacane na dzieci do 18 roku życia (do 25 roku życia w przypadku dzieci, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej) oraz bezterminowo, jeżeli osoba, której przysługuje świadczenie, posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

KDR, czyli Karta Dużej Rodziny, to wsparcie udzielane rodzinom wielodzietnym w formie zniżek na rozmaite świadczenia i usługi. O przyznaniu KDR decyduje wysokość dochodów na jednego członka rodziny oraz liczba dzieci (trzeba ich mieć minimum troje). O przyznanie Karty Dużej Rodziny można wnioskować w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W chwili złożenia wniosku powinno się posiadać min. troje dzieci do 18 roku życia, do 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze, tzw. 500 zł na dziecko przysługuje na każde dziecko z wyjątkiem pierworodnego bez względu na kryterium dochodowe. W przypadku rodzin, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 800 zł, świadczenie można pobierać również na pierwsze dziecko. W rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym próg dochodowy na pierwsze dziecko wynosi 1200 złotych.

Źródła: mpips.gov.pl, twitter.com

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: