SuperBiz wiadomości Obligacje dla beneficjentów programu Rodzina 500+ już w październiku!

Obligacje dla beneficjentów programu Rodzina 500+ już w październiku!

23.09.2016, godz. 11:54
MF wyemituje Rodzinne Obligacje Skarbowe
foto: SHUTTERSTOCK

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że na początku października rozpocznie się sprzedaż sześcio- i dwunastoletnich obligacji skarbowych skierowanych do beneficjentów programu „Rodzina 500 plus". Osoby pobierające świadczenie wychowawcze będą mogły nabyć obligacje na preferencyjnych, w stosunku do standardowej oferty Skarbu Państwa, warunkach. Wartość tzw. Rodzinnych Obligacji Skarbowych (ROS) nie będzie mogła przekroczyć kwoty, która przysługuje w ramach świadczenia wychowawczego.

Rodzinne Obligacje Skarbowe mają zachęcić rodziców do odkładania środków przyznanych w ramach rządowego programu. Oprocentowanie sześcioletnich obligacji (ROS) w pierwszym roku wyniesie 2,60 procent. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych ma być równe sumie inflacji i marży w wysokości 1,75 procent. Oprocentowanie dwunastoletnich obligacji (ROD) w pierwszym roku uplasuje się na poziomie 3,00 procent. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych na wysokość oprocentowania złoży się suma inflacji i marży na poziomie 2,00 procent. W przypadku ujemnej inflacji zostanie przyjęty zerowy wskaźnik.

- Preferencyjne w stosunku do standardowej oferty warunki oprocentowania, w tym zarówno pierwszy kupon, jak i wysoka marża utrzymana do ostatniego roku, są zachętą dla beneficjentów programu Rodzina 500 plus do regularnego oszczędzania otrzymanych środków – komentuje Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Zobacz także: Gminy mają pomysł na drugie „500 plus". Dają gotówkę i działki za półdarmo

Rodzinne Obligacje Skarbowe będzie można nabyć w taki sam sposób jak każde inne obligacje Skarbu Państwa, np. w oddziałach PKO BP lub przez internet. Aby dokonać zakupu, wystarczy zgłosić się do banku z dowodem osobistym. Kwota, do jakiej będą przysługiwały obligacje, ma być odpowiednio weryfikowana.

Obligacje będzie można kupić jednorazowo lub kilkukrotnie, ale ich łączna cena nie powinna przekroczyć sumy kwot pobranych od początku funkcjonowania rządowego programu. Rodzice będą mogli wycofać zgromadzone środki w dowolnym momencie dzięki opcji przedterminowego wykupu. Aby to zrobić, trzeba będzie zwrócić posiadane obligacje. Beneficjent 500 plus będzie mógł dokonać zwrotu dowolnej liczby posiadanych obligacji, ale wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę w wysokości 0,70 zł dla każdej obligacji sześcioletniej bądź 2 zł dla każdej obligacji dwunastoletniej.

Przeczytaj również: PO wraca do pomysłu 500 zł na każde dziecko

Osoby objęte programem „Rodzina 500 plus", które posiadają obligacje z terminem wykupu w październiku, ale chciałyby zamienić je na Rodzinne Obligacje Skarbowe, będą mogły nabyć obligacje z październikowej oferty w drodze zamiany na korzystnych warunkach, po cenie niższej niż standardowa. Wszystkie obligacje dostępne w październikowej ofercie będą sprzedawane im w drodze zamiany i zostaną objęte promocyjną ceną zamiany w wysokości 99,70 złotego. Dotyczy to zwłaszcza Listopadowej 11.

- W ramach jednorazowej promocji, w październiku obniżymy cenę zamiany obligacji do 99,70 złotych. Oznacza to, że zakup obligacji w drodze zamiany przyniesie wyższy zysk. Widać to chociażby na przykładzie obligacji dwuletnich z oprocentowaniem 2,00 proc., które kupione w zamianie po cenie 99,70 zł, przyniosą zysk w wysokości 2,15 procent. Obniżona cena zamiany dotyczy wszystkich obligacji ze standardowej oferty – podsumowuje Piotr Nowak, wiceminister finansów.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało uruchomienie sprzedaży obligacji podczas konferencji, która odbyła się 23 września w siedzibie MF.

Źródło: MF

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: