SuperBiz wiadomości Okienko transferowe otwarte. Możesz zostać w ZUS albo przenieść się do OFE

Okienko transferowe otwarte. Możesz zostać w ZUS albo przenieść się do OFE

01.04.2016, godz. 14:05
DOKUMENTY PODPIS UMOWA RACHUNKI
foto: SHUTTERSTOCK

Dziś otwiera się kolejne okienko transferowe. To okazja do zmiany podziału twojej składki emerytalnej. Do 31 lipca 2016 roku możesz zdecydować, czy trafi ona w całości do ZUS, czy jej część będzie przekazywana do OFE. Jeśli nie chcesz zmian, nie musisz nic robić. Jeśli zdecydujesz się odkładać na emeryturę nie tylko w ZUS, ale również w OFE, musisz złożyć deklarację do 31 lipca. Kolejna okazja do zmiany podziału składki będzie dopiero za 4 lata, w 2020 roku.

Każdy pracujący może wybrać, gdzie trafi jego składka emerytalna. Są dwie możliwości:
* dzielenie składki pomiędzy ZUS a Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE);
* oszczędzanie tylko w ZUS.

ZUS czy OFE
Składka emerytalna wynosi obecnie 19,52 proc. wynagrodzenia brutto. Do ZUS trafia obowiązkowo 12,2% , natomiast sam możesz zdecydować co stanie się z 7,3% twojej pensji. Ta cześć może być w całości zapisywana na twoim subkoncie w ZUS, lub na subkonto trafi tylko 4,38% płacy, a 2,92% pensji będzie odprowadzane przez ZUS na rachunek w wybranym przez ciebie otwartym funduszu emerytalnym.
W okresie pomiędzy 1 kwietnia a 31 lipca br. możesz zmienić obecny podział swojej składki emerytalnej i zadecydować, gdzie będzie ona przekazywana – tylko do ZUS, czy też do ZUS i do OFE. Jeśli jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego, do końca lipca masz czas na podjęcie decyzji, gdzie będzie lokowana część twojej składki emerytalnej. Jeśli chcesz, by była przekazywane w całości do ZUS, nie musisz niczego robić ani składać żadnych oświadczeń. Twoje składki automatycznie pozostaną na koncie ZUS. Czyli – nadal część twojej składki emerytalnej wynosząca 7,3% (2, 92 % plus 4,38%) będzie zapisywana na twoim indywidualnym subkoncie w ZUS.

OFE - z oświadczeniem
Jeżeli zdecydujesz, że zostajesz w otwartym funduszu emerytalnym, wówczas część twojej składki emerytalnej w wysokości 2,92% będzie odprowadzana do OFE. Żeby tak się stało, do 31 lipca powinieneś dostarczyć do ZUS deklarację zgodną z urzędowym wzorem - „Oświadczenie członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego".
Formularz tego oświadczenia znajdziesz:
* w formie papierowej - we wszystkich placówkach ZUS
* w formie elektronicznej - do pobrania na stronie ZUS: pue.zus.pl:
Oświadczenie o zmianie w przekazywaniu części składki emerytalnej możesz złożyć jeśli:
* w oknie transferowym w 2014 r. nie złożyłeś oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE i do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało ci dziesięć lub mniej lat
* nie jesteś członkiem OFE, a całość twojej składki jest ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.
Uwaga!
Do 31 lipca 2016 roku możesz zgłosić chęć przekazywania swojej składki emerytalnej do OFE, jeśli w ciągu pierwszych czterech miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy nie złożyłeś takiego oświadczenia, bo zapomniałeś je złożyć albo nie wiedziałeś o takiej możliwości.
Od 2014 roku osoby podejmujące pierwszą pracę nie są bowiem informowane przez ZUS o możliwości przystąpienia do OFE - od razu decydują, czy chcą, by część ich składki emerytalnej była przekazywana do OFE, a reszta ewidencjonowana w ZUS. Jeśli nie podpisały umowy z OFE w pierwszych miesiącach zatrudnienia, ich składki emerytalne trafiały w całości do ZUS.

Na trzy sposoby
Oświadczenie możesz złożyć:
* osobiście - bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz adresów na www.zus.pl,
* listownie - pocztą (oświadczenie można przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS),
* w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – pue.zus.pl, przy czym:
- po zalogowaniu można wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet - podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, profilem zaufanym ePUAP lub podpisane profilem PUE,
- bez zalogowania można je wypełnić i wydrukować w zusomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz na www.zus.pl).

Decyzję można zmienić
W składanym oświadczeniu będziesz mógł zadeklarować wolę przekazywania składek do OFE, którego jesteś członkiem lub też wpisać nazwę innego funduszu, do którego chcesz teraz przekazywać składkę (wtedy ZUS poinformuje wpisany przez ciebie fundusz, a fundusz zobowiązany będzie do zawarcia z tobą umowy członkowskiej). Okno transferowe nie dotyczy osób, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostało dziesięć lub mniej lat. Decyzja o pozostaniu w OFE bądź przeniesieniu się do ZUS nie jest ostateczna. Będzie można ją zmienić za 4 lata w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 roku.

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: