SuperBiz wiadomości Organizacjom pożytku publicznego będzie łatwiej o jeden procent

Organizacjom pożytku publicznego będzie łatwiej o jeden procent

04.10.2016, godz. 16:22
Wypełniamy PIT
Wypełniamy PIT foto: EAST NEWS

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt zmian w przepisach, dzięki którym organizacjom pożytku publicznego (OPP) łatwiej będzie o umieszczenie na liście tych, które mają prawo do otrzymywania 1 proc. podatku.

Obecnie warunkiem uwzględnienia organizacji w wykazie jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składane jest zeznanie podatkowe. Zgodnie z projektowaną nowelą minister będzie mógł uwzględnić w wykazie tę OPP, która wykaże, że nie zamieściła sprawozdania w terminie nie ze swojej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Projektowane zmiany dotyczą też organizacji pożytku publicznego, które zmieniły rok obrotowy na inny niż rok kalendarzowy. Projekt wprowadza obowiązek informowania o tym ministra w terminie 14 dni od dnia uzyskania statusu OPP lub w terminie 14 dni od dokonania zmiany. W przypadku nieprzekazania tej informacji OPP będzie musiała zamieścić sprawozdanie w terminie określonym dla organizacji mających rok obrotowy zgodny z kalendarzowym (15 lipca roku następującego po roku, za który składane są sprawozdania).

Zobacz także: 1 procent: do kogo trafią nasze pieniądze i kto dostanie najwięcej

Kolejna zmiana dotyczy Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. To jednostka, która dysponuje środkami finansowymi pochodzącymi z 1 proc. które zostały przekazane organizacji, która utraciła status OPP, nie zdążywszy ich wykorzystać; przekazywane są jej także pieniądze, które OPP wydały niezgodnie z przepisami – czyli nie na działalność pożytku publicznego. Do funduszu trafiają także środki przekazane na rzecz OPP, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w danym roku.

Nowe przepisy przewidują rozszerzenie i uszczegółowienie źródeł przychodów Funduszu. Projekt ma także usprawnić wymianę informacji miedzy sądami rejestrowymi a ministerstwem rodziny, pracy i polityki społecznej w kwestii rejestrowania OPP.

Źródło: PAP, oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: