SuperBiz wiadomości Ostatni dzień na PIT od pracodawcy

Ostatni dzień na PIT od pracodawcy

11.01.2016, godz. 11:29
podatki
foto: dreamstime

Ostatni dzień na poinformowanie pracodawcy o tym, by złożył za ciebie deklaracje podatkową i rozliczył podatek dochodowy.

Pracownik, który uzyskuje dochody ze stosunku pracy tylko u jednego pracodawcy, nie musi samodzielnie składać zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Może to zrobić za niego firma. By skorzystać z tej możliwości, trzeba najpóźniej dziś przekazać pracodawcy oświadczenie na formularzu PIT-12.


Pracownik deklaruje, że poza dochodami uzyskanymi od tego pracodawcy nie uzyskał innych dochodów (z wyjątkiem dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany), nie korzysta z odliczeń, nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem, lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych. Pracodawca jest zobowiązany wówczas sporządzić roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-40, który przekazuje pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: