SuperBiz wiadomości PARP ogłasza konkurs dla młodych przedsiębiorców

PARP ogłasza konkurs dla młodych przedsiębiorców

13.07.2016, godz. 13:08
BIZNES FIRMA SPOTKANIE ZEBRANIE
foto: SHUTTERSTOCK

106 mln dla start-upów. 18 lipca startuje Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs, dzięki któremu młodzi przedsiębiorcy będą mogli sfinansować swoje innowacyjne projekty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju. Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od 18 lipca br, a kwota w tej edycji przeznaczona na dofinansowanie start-upów wynosi 106 mln zł.

Fundusz będzie źródłem finansowania dla innowacyjnych startupów, które pozyskały kapitał od inwestorów prywatnych - anioła biznesu lub funduszu podwyższonego ryzyka typu venture capital. Pozwali młodym przedsiębiorcom prowadzącym innowacyjną działalność na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz płynne przejście z etapu zalążkowego do fazy dynamicznego wzrostu.

Do 2 mln zł na 6 lub 8 lat
Przedsiębiorca będący spółką kapitałową może ubiegać się o udzielenie pożyczki w kwocie od 200 tys. zł do 2 mln zł, a jej wysokość nie może przewyższać równowartości środków pozyskanych od inwestora prywatnego w drodze emisji udziałów lub akcji. Każda złotówka zainwestowana przez fundusz podwyższonego ryzyka typu venture capital bądź anioła biznesu, umożliwi zatem pozyskanie przez spółkę 1 zł kapitału pożyczkowego oferowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Pożyczkę można będzie dostać na 8 lat - w przypadku spółek w fazie startowej albo na 6 lat – jeśli firma została zarejestrowana nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Do tego pożyczkobiorca będzie mógł skorzystać z karencji kapitału i odsetek. Do 36 miesięcy - gdy jego firma jest w fazie uruchomienia działalności, a do 24 miesięcy - w przypadku przedsiębiorstwa, które rozwija swoją działalność. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 5 proc. rocznie.

Bez hipoteki
Ważną zaletą pożyczki oferowanej w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacyjności jest to, że nie są wymagane tzw. twarde zabezpieczenia w formie np. hipoteki. Ubiegający się o dofinansowanie młody przedsiębiorca będzie musiał jedynie wystawić weksel in blanco oraz deklarację wekslową i przedstawić akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (chodzi o zapewnienie właściwego wydatkowanie środków). Dodatkowo, gdy w ramach projektu wspartego pożyczką, zostaną kupione lub wytworzone rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, których jednostkowa wartość przekracza 20 000 zł, pożyczkobiorca zobowiązany będzie na nich ustanowić zastaw rejestrowy na rzecz PARP.
Wnioski o pożyczkę z Funduszu będą oceniane przez PARP i niezależnych ekspertów z obszaru rynku kapitałowego na podstawie wstępnej oceny wewnętrznej oraz prezentacji przed Komitetem Inwestycyjnym, który ostatecznie decyduje o przyznaniu pożyczki.

Druga odsłona
Konkurs jest prowadzony w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Finansowego Wsparcia Innowacji" w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. To druga odsłona tego instrumentu, który spotkał się w ubiegłych latach z pozytywnym przyjęciem przez rynek. W ramach dotychczasowej działalności kapitał Funduszu o wartości ponad 96 mln – zapewniony ze środków budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 – zł zasilił niemal 60 młodych firm. W toku realizacji, w związku z widocznym zapotrzebowaniem, kapitał funduszu był trzykrotnie podwyższany.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.poig.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@parp.gov.pl.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: