SuperBiz wiadomości Pieniądze na szkolną wyprawkę

Pieniądze na szkolną wyprawkę

31.08.2015, godz. 14:09
Sprawdzian, egzamin, testr, szkoła podstawowa, uczniowie, lekcja
foto: EAST NEWS

Skąd wziąć pieniądze na szkolną wyprawkę?  W ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna” do rozdysponowania jest 51 mln zł.

W  rozpoczynającym się roku szkolnym część uczniów  otrzyma podręczniki szkolne za darmo.  Taki prezent dostaną  uczniowie klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum. Pozostali muszą książki kupić. Jest spora grupa uczniów, którzy mogą  dostać dofinansowanie do wyprawki szkolnej.

Przeczytaj: ZUS odzyskał 100 mln zł z "lewych" zwolnień lekarskich

W zależności od klasy wysokość dofinansowania wynosi od 225 zł do 445 zł, w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego wysokość ta może sięgać 770 zł. Podstawą otrzymania pieniędzy jest ściśle określone kryterium dochodowe rodziny. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 574 zł. O dotację mogą również starać się uczniowie mający trudną sytuację rodzinną (np. w domu jest problem z alkoholem). Jednak wówczas każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez dyrekcję szkoły.


Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły. Termin składania wniosków ustalają samorządy, ale zdarza się, że upływa on już w pierwszych dniach września. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury VAT) lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

Zobacz także: Asystenci podatnika rozpoczynają pracę

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów:
1. najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
2. uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej. Tym samym program będzie obejmować wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: