SuperBiz wiadomości PiS skraca okres zakazu konkurencji

PiS skraca okres zakazu konkurencji

19.11.2015, godz. 12:48
Beata Szydło
foto: EAST NEWS

PiS składa projekt ustawy skracający okres zakazu konkurencji w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy napisano, że za uzasadniony uznano 12 miesięczny okres zakazu konkurencji. Nadwyżka ponad to będzie opodatkowana 65-procentową stawką podatku. W przypadku odpraw przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Czemu zmiany mają służyć? Projekt ustawy zmierza do przeciwdziałania patologiom polegającym na  przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji  członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Celem wysokiego opodatkowania ponad rozsądne minimum jest wpłynięcie na zachowania stron takich kontraktów i  dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.


Za rozsądny próg w przypadku umów o zakazie konkurencji uznano okres 12 miesięcy, w czasie których spółka wypłaca byłemu członkowi zarządu odszkodowanie za  niepodejmowanie zatrudnienia w podmiotach konkurencyjnych w wysokości pobranego przez ten sam okres wynagrodzenia. Dłuższe okresy zakazu konkurencji uznać należy za  nieefektywne zarówno do podmiotu, który zatrudniał osobę, na którą nałożono zakaz  konkurencji, jak samego byłego członka zarządu. Nadwyżka ponad ten limit będzie opodatkowana podatkiem w stawce 65%.

W przypadku odpraw, przyjęto próg  trzymiesięcznego wynagrodzenia, co jest spójne z uregulowaniami tzw. ustawy kominowej, które co do zasady zakazują przyznawania odpraw wyższych niż trzykrotność wynagrodzenia. Ze względu jednak na to, że notowano liczne patologie polegające na omijaniu przepisów ustawy kominowej, projektodawcy zdecydowali się na wprowadzenie opodatkowania nadwyżek ponad ten ustawowy limit.

Źródło: Bankier.pl

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: