SuperBiz wiadomości Polacy za granicą i świadczenie 500 plus. Komu należy się świadczenie [PORADNIK]

Polacy za granicą i świadczenie 500 plus. Komu należy się świadczenie [PORADNIK]

03.08.2017, godz. 13:36
500 plus vs aktywność zawodowa kobiet
foto: SHUTTERSTOCK

Program Rodzina 500 plus ruszył 1 kwietnia 2016 roku i dotyczy wszystkich obywateli polskich. Pieniądze nie trafią jednak do rodzin, które na stałe zamieszkują za granicą - bez względu na to, czy to sąsiedzki kraj unijny czy odległe zakątki świata. Ten przepis nie zmieni się w nowym cyklu wypłat - październik 2017 - wrzesień 2018.

"Rodzina 500 plus" za granicą
W związku z napływającą dużą ilością pytań, dotyczących prawa do świadczenia z programu Rodzina 500 plus od obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium państwa innego niż Polska, przypominamy, że w przypadku zamieszkania całej rodziny na terytorium innego państwa w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych - również świadczenia wychowawczego 500 plus, ma zastosowanie wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas prawo do świadczeń ustalane jest na podstawie miejsca zamieszkania - przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej.

Zobacz koniecznie: Możesz już składać nowy wniosek o 500 Plus! [POBIERZ i WYPEŁNIJ WNIOSEK]

Emigracja i świadczenie
Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Projekt ustawy przewiduje, że świadczenie nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina może otrzymywać za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Jeżeli więc rodzina z dziećmi zamieszkuje na terytorium jednego z państw UE, EOG np. Wielkiej Brytanii, Norwegii lub w Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych powinna odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania, a tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.

Posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia 500 plus (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Warunek ten zniesiony jest jedynie w przypadkach, w których znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i członkowie rodziny zamieszkują, bądź podlegają ubezpieczeniom społecznym w dwóch różnych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. W przypadku zamieszkania obywateli polskich wraz z całą rodziną na terytoriach państw poza UE, np. USA, Kanada - również nie będą przysługiwały świadczenia rodzinne z Polski, ze względu na brak faktycznego miejsca zamieszkania.

Jeden rodzic na emigracji
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą w celach zarobkowych, a reszta rodziny pozostaje w Polsce. Wówczas rodziny te będą mogły korzystać i z polskich świadczeń z programu 500 plus, i z zagranicznych - ale nie w pełnej wysokości. Jedno państwo wypłaci pełne świadczenie według własnego ustawodawstwa, drugie jedynie tzw. dodatek dyferencyjny - kwotę będącą różnicą pomiędzy wysokością świadczeń polskich, a świadczeń danego kraju.

Sprawdź również: Od dziś składamy nowe wnioski o 500 Plus. Jak złożyć wniosek? [KROK PO KROKU]

MRPiPS informuje, że zgodnie z tą zasadą, wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw. Zgodnie z przepisami unijnymi pierwszeństwo w wypłacie świadczeń rodzinnych ma państwo, w którym wykonywana jest działalność zawodowa. W przypadku zatrudnienia w dwóch różnych państwach brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci.

Wysokość świadczeń na dzieci różni się w różnych państwach. W Niemczech jest np. wyższa niż w Polsce, ale w Holandii już nie. Ważne jest też, że w wielu krajach, do których zarobkowo wyjeżdżają Polacy (np. w Niemczech), wypłacane są także świadczenia na każde pierwsze dziecko.

Przypomnijmy, że świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18. roku życia - niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko, tj. jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18. r. życia, przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

Zobacz: Kogo w Europie nie stać na tygodniowy urlop?

Przeczytaj też: Będzie prezydenckie koło ratunkowe dla frankowiczów. Projekt przesłany do Sejmu

Polecamy: Nowe strony prezydenta i jego kancelarii będą kosztować 200 tys. złotych

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: