SuperBiz wiadomości Polak utrzymuje się za 1340 zł miesięcznie

Polak utrzymuje się za 1340 zł miesięcznie

09.06.2015, godz. 16:23
PIENIĄDZE KARTA BANKOMAT PLATNOŚĆ TELEFONEM SKARBONKA
foto: SHUTTERSTOCK

W Polsce średnio jedna osoba w gospodarstwie domowym utrzymuje się za 1340 zł miesięcznie. Największą pulę do dyspozycji mają przedsiębiorcy –1632 zł. Najmniej pieniędzy na życie mają rolnicy – tylko 1051 zł na osobę miesięcznie.

Dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego to suma jego wszystkich dochodów z poszczególnych źródeł (wchodzą w to również towary otrzymane bezpłatnie lub pobrane z działalności prowadzonej na własny rachunek) pomniejszona o podatki bezpośrednie oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Najprościej rzecz ujmując, to kwota netto, którą do dyspozycji ma przeciętne gospodarstwo domowe w ciągu miesiąca.

 

Więcej, ale wciąż mało


Kwota ta wzrosła. Według Głównego Urzędu Statystycznego w minionym roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym wyniósł 1340 zł. Ze względu na niskie składki, dobre zarobki i niezbyt liczne rodziny lepiej żyło się w rodzinach przedsiębiorców, gdzie na osobę miesięcznie przypadało 1632 zł. Najgorzej żyło się w większych rodzinach rolników, gdzie na osobę miesięcznie trzeba było wydać 1051 zł. W trudnej sytuacji byli też emeryci i renciści, którzy utzrymywli się za niewiele ponad 1 tys. zł.

 

Drogie jedzenie


A na co wydajemy najwięcej pieniędzy? Średnio najwięcej pieniędzy Polacy wydają na żywność i napoje (ponad 700 zł). Prawie 300 zł to miesięczne wydatki na transport. Badacze dość nisko wycenili koszty związane z mieszkaniem – ich zdaniem to raptem ok. 600 zł. Biorąc pod uwagę przedstawione dane, nie ma co się dziwić, że 80 proc. polskich rodzin nie ma nawet 10 tys. zł oszczędności. Aż trudno uwierzyć, że podobno żyje nam się coraz lepiej...

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: