SuperBiz wiadomości Poradnik 500+: Internauci pytają, ministerstwo rodziny odpowiada [INFOGRAFIKA]

Poradnik 500+: Internauci pytają, ministerstwo rodziny odpowiada [INFOGRAFIKA]

20.06.2016, godz. 10:55
500+: Internauci pytają, ministerstwo rodziny odpowiada
500+: Internauci pytają, ministerstwo rodziny odpowiada foto: SHUTTERSTOCK

Rodzice, którzy nie złożą do 1 lipca prawidłowo wypełnionego wniosku o 500 zł na dziecko, nie będą mieli prawa do wyrównania za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca. Są jednak wyjątki od tej ruguły. W miarę jak zbliża się początek kolejnego miesiąca, mnożą się wątpliwości dotyczące programu „Rodzina 500 plus". Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na najczęściej zadawane pytania.

1. Czy rodzice, którzy nie złożyli wniosku o 500+ do 1 lipca, będą mieli prawo do świadczenia wychowawczego i wyrównania za okres kwiecień – czerwiec?

MRPiPS: Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od momentu startu programu, tj. od 1 kwietnia. Jeśli prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. włącznie – rodzice dostaną wyrównanie wstecz za 3 miesiące, czyli kwiecień, maj i czerwiec.

2. Od kiedy świadczenie wychowawczej będzie przysługiwać rodzicom, którzy złożyli wniosek po 1 lipca 2016 roku?

MRPiPS: W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach, po dniu 1 lipca 2016 r., świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek, bez prawa do wyrównania za miesiące poprzednie.

3. Do kiedy można przystąpić do programu „Rodzina 500 plus"?

MRPiPS: Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Przeczytaj również: 500+: Duże opóźnienia z wydawaniem decyzji. Kraków rozpatrzył co trzeci wniosek

4. Co stanie się, jeżeli we wniosku złożonym do 1 lipca będą błędy, których rodzice nie zdążyli poprawić do 1 lipca? Czy w takim przypadku będzie przysługiwało im prawo do wyrównania?

MRPiPS: W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego, gminny organ właściwy, do którego wniosek wpłynął, wezwie wnioskodawcę do jego poprawienia, wyznaczając termin 14-ego dnia na poprawienie wniosku. Jeśli zaś wniosek będzie niekompletny, gdyż brakować będzie jakiegoś dokumentu, zaświadczenia lub oświadczenia, termin na uzupełnienie wniosku wynosić będzie co najmniej 14 dni, jednak nie dłużej niż 30 dni. Poprawienie lub uzupełnienie wniosku w wyznaczonym w wezwaniu terminie oznaczać będzie zachowanie pierwotnego terminu złożenia wniosku, a więc umożliwi przyznanie świadczenia z wyrównaniem.

5. Czy wszyscy rodzice, którzy złożyli wniosek przed 1 lipca, otrzymają pieniądze przed upływem tego terminu?

MRPiPS: Minister rodziny, pracy i polityki społecznej wielokrotnie apelowała do samorządów, żeby usprawniły proces wydawania decyzji i przyspieszyły wypłatę świadczeń. W przypadku wniosków złożonych w terminie, do dnia 1 lipca włącznie, samorządy otrzymały trzy miesiące na wypłatę świadczeń, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. Nie oznacza to jednak, że powinny zwlekać z wypłatą świadczeń do ostatniego dnia tego trzymiesięcznego terminu Nie ma żadnych podstaw, aby wypłaty świadczeń wychowawczych były opóźnione.

Może cię zainteresować: 500+. Pobierasz pieniądze? Możesz taniej kupić działkę budowlaną

6. Czy rodzice, którzy złożyli wniosek w terminie, ale nie dostali świadczenia wychowawczego przed 1 lipca, powinni mieć powód do zmartwień?

MRPiPS: Nie. Każdy kto złoży wniosek w terminie, do dnia 1 lipca włącznie, jeśli spełnia warunki ustawowe, dostanie świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia. Należy jednak pamiętać, że gmina ma 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli zaś wniosek okaże się nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, bądźmy spokojni – zostaniemy przez gminę wezwani do jego poprawienia/uzupełnienia i nie pozbawia nas to prawa do świadczeń z wyrównaniem.

7. Od kiedy będą wypłacane świadczenia dla rodziców, którzy złożyli wniosek o 500+ po 1 lipca?

MRPiPS: W przypadku wniosków składanych po dniu 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznane jedynie od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za miesiące poprzednie. Jeśli kompletny wniosek złożymy do 10-ego dnia danego miesiąca, decyzję i wypłatę świadczenia dostaniemy najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca. Jeśli zaś kompletny wniosek złożymy po 10-ym dniu danego miesiąca, decyzję i pierwszą wypłatę świadczenia otrzymamy w terminie do ostatniego dnia następnego miesiąca. Kolejne wypłaty przyznanego już świadczenia będziemy otrzymywali co miesiąc, nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: