SuperBiz wiadomości Powołano grupę roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych

Powołano grupę roboczą ds. ryzyka walutowych kredytów mieszkaniowych

10.08.2016, godz. 18:30
biznesmeni.
foto: SHUTTERSTOCK

W jej skład wejdą prezes Narodowego Banku Polskiego, minister finansów, szef Komisji Nadzoru Finansowego i prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Rolą grupy będzie praca nad restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych i przedstawienie ostatecznej, wiążacej wersji. Przedstawiciele "frankowiczów" nie zostali zaproszeni.

W komunikacie prasowym czytamy: "Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego porozumienia pomiędzy bankami i ich klientami oraz nakreślały ramy pożądanego kształtu takiej restrukturyzacji."

Komitet, jeszcze przed rozpoczęciem zasadniczych prac, już zarekomendował, co jego zdaniem powinno się zrobić. Przede wszystkim najwazniejsze ich zdaniem jest "rozłożenie w czasie restrukturyzacji portfela kredytów walutowych". Czyli to, co obecna ekipa rządząca robi doskonale. A zwlekanie z jakąkolwiek decyzją strony rządzącej na według Komitetu Stabilności Finansowej "służyć zachowaniu stabilności krajowego systemu finansowego".

Rozwiązania, jakie zaproponuje grupa robocza, będą uwzględniać zakres instrumentów będących w dyspozycji poszczególnych instytucji, zgodnie z ich kompetencjami. "Komitet Stabilności Finansowej wydał opinie dotyczące identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożeniu na nich dodatkowego bufora".

Mając na uwadze utrzymująca się niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, która wzmocnił m.in. Brexit, Komitet podkreślił wagę utrzymywania wysokiej odporności systemu finansowego na zaburzenia.

ZOBACZ TEŻ: Ustawa frankowa: Kancelaria Prezydenta zaprzecza, że jest w niej błąd. Ale nie wyklucza zmian

Identyfikacja innych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nałożenie na nie buforów nastąpić ma w formie decyzji administracyjnych Komisji Nadzoru Finansowego.

"Postępowania administracyjne w tych sprawach są w toku i są prowadzone z udziałem banków będących stronami postępowań, a decyzje będą wydane w terminach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego" - poinformowała w środę Komisja.

O planach nałożenia dodatkowych buforów informował wcześniej między innymi PKO BP, Getin Noble Bank oraz ING Bank Śląski.

Jak powiedział IAR sekretarz stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Mariusz Zając: "frankowicze nie wezmą udziału w posiedzeniu tego gremium i nie będą mogli wyrazić swojej opinii, ponieważ nie zostali zaproszeni".

źródło: PAP, IAR

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: