SuperBiz wiadomości Pracowniku, to się zmieni w nowym roku

Pracowniku, to się zmieni w nowym roku

07.01.2016, godz. 02:00
DOKUMENTY PODPIS UMOWA RACHUNKI
foto: SHUTTERSTOCK

Rewolucja w umowach terminowych, zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń, program "Praca dla młodych", wyższa płaca minimalna - to najważniejsze zmiany, które czekają pracowników w 2016 r.

Maksymalnie na 33 miesiące

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie limitu trwania umów terminowych. Okres zatrudnienia konkretnego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych z tym samym pracownikiem nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Po tym czasie pracownik jest już automatycznie zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Jednocześnie został wprowadzony limit umów terminowych. Niezależnie od okresu zatrudnienia pracodawca będzie miał prawo zawrzeć z tym samym pracownikiem tylko trzy umowy o pracę na czas określony. Czwarta umowa automatycznie, z mocy prawa, stanie się umową na czas nieokreślony, a pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Na próbę tylko raz

Do 33-miesięcznego okresu trwania umów na czas określony można będzie doliczyć maksymalny czas trwania umowy próbnej wynoszący trzy miesiące. To oznacza, że danego pracownika można w firmie zatrudnić na umowę terminową maksymalnie na trzy lata. Po tym czasie pracodawca może zawrzeć jedynie umowę na czas nieokreślony. Pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę próbną tylko raz i tylko po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. W odniesieniu do umów na okres próbny zostają wprowadzone regulacje, które pozwalają na ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem, tylko jeżeli:

.  pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,

.  po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Takie same okresy wypowiedzenia

Kolejną niezwykle istotną zmianą jest zrównanie okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy terminowej. Będą obowiązywały takie same okresy wypowiedzenia zależne od łącznego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Okresy te będą następujące:

.  2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

.  1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy,

.  3 miesiące - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.

Będzie praca dla młodych

Od 1 stycznia 2016 r. rusza program "Praca dla młodych", w ramach którego firmy będą mogły zatrudnić na koszt państwa absolwentów szkół, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Na realizację tego projektu przeznaczono 3 mld zł pochodzących z Funduszu Pracy. Dzięki temu w ciągu najbliższych 3 lat ponad 100 tys. młodych bezrobotnych znajdzie pracę. W pierwszym roku działania programu będzie to około 30 tys. nowych miejsc pracy.

Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą mieli kandydaci podejmujący pierwszą pracę w życiu. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zatrudnienie pracownika do 30 lat, przez rok dostanie co miesiąc zwrot poniesionych kosztów w wysokości najniższego wynagrodzenia. Takie samo wynagrodzenie za pracę - 1850 brutto, czyli około 1360 zł netto - będzie też otrzymywać zatrudniony pracownik. Przez kolejne 12 miesięcy pracodawca będzie miał obowiązek nadal zatrudniać taką osobę, ale już z własnych środków.

Dla młodych ludzi, którzy skorzystają z programu, oznacza to, że na pewno mogą liczyć na zatrudnienie na pełny etat przez dwa lata oraz w tym czasie na pensję na poziomie płacy minimalnej. Natomiast pracodawca, który zechce wziąć udział w programie, przez pół roku przed złożeniem wniosku nie będzie mógł zwalniać pracowników. Zatem firma, która najpierw zwolni pracownika, a potem będzie starała się o ponowne zatrudnienie w ramach programu, straci prawo do refundacji kosztów.

Inaczej zlecenia

Od 2016 r. wejdą w życie przepisy dotyczące oskładkowania umów-zleceń.

Obecnie osoba pracująca na podstawie kilku umów-zleceń podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy, która zawarta została najwcześniej. Zmieniają się zasady podlegania ubezpieczeniom osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia jednocześnie z inną pracą zarobkową oraz kilku umów-zleceń. Od nowego roku osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu wykonywania jednocześnie kilku umów-zleceń, również zawartych z tym samym zleceniodawcą, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom z każdej umowy-zlecenia do momentu uzyskania, w wyniku sumowania, przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Mniej fiskusowi

W tej chwili w Polsce kwota wolna od podatku jest jedną z najniższych w Europie - ok. 750 euro - podczas gdy na Słowacji jest to 3,8 tys. euro, a w Niemczech ponad 8 tys. euro. To ma się zmienić. Kwota wolna od podatku zostanie podwyższona z 3089 zł do 8002 zł.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w październiku 2015 r., że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3089 zł, są niezgodne z konstytucją, ponieważ nie przewidują korygowania tej kwoty wolnej co najmniej do wysokości minimum egzystencji. Trybunał uzasadniał, że "obowiązkiem państwa jest pozostawienie dochodu podatnikowi bez obciążania go podatkiem w zakresie, w jakim jest to niezbędne do stworzenia minimalnych warunków godnej egzystencji człowieka; dopiero dochód przekraczający tę kwotę powinien podlegać opodatkowaniu".

W związku z tym kwota wolna od podatku ma zostać zwiększona do 8002 zł. To oznacza, że w naszych portfelach zostanie więcej pieniędzy. Jak wynika z raportu Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA, osoby samotne zyskałyby średnio 45,7 zł miesięcznie, samotni rodzice - 73,8 zł, małżeństwa bez dzieci - 135,9 zł, małżeństwa z dziećmi - 122,5 zł, osoby samotne w wieku 60/65+ - 75 zł, a małżeństwa osób w wieku 60/65+ - 152,5 zł.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wejdzie w życie, natomiast na pewno w 2016 r. wzrośnie płaca minimalna - do 1850 zł. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że będzie dążyć do tego, by najniższa płaca stanowiła co najmniej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zobacz: Uwaga na fałszywe wnioski o 500 zł na dziecko!

Źródło: Super Express TV
autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: