SuperBiz wiadomości NIK alarmuje: Promocja gospodarcza Polski mocno kuleje

NIK alarmuje: Promocja gospodarcza Polski mocno kuleje

13.10.2016, godz. 14:08
Warszawa
foto: SHUTTERSTOCK

Brak spójnego systemu promocji gospodarczej Polski, za dużo podmiotów zajmujących się tym zadaniem, brak koordynacji  - takie zarzuty ma Najwyższa Izba Kontroli.

Polska mogła lepiej wykorzystać szanse wynikające z ekspansji polskiej gospodarki, uwarunkowanej takimi czynnikami jak uczestnictwo w rynku Unii Europejskiej, rozszerzająca się sieć kontaktów handlowych, także poza UE, czy korzystny z punktu widzenia eksportu kurs walutowy – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.

Dlaczego nie wykorzystaliśmy takiej szansy? Brakuje nam spójnego systemu promocji gospodarczej Polski. Nie ma odrębnej, krajowej strategii promocji gospodarczej naszego kraju, a działaniami promocyjnymi zajmuje się szereg podmiotów, które w dodatku nie są należycie koordynowane – wylicza NIK.

Zobacz: Ile zarabia ratownik medyczny?

Okazuje się, że w latach 2010-2015 aż ponad 170 podmiotów zajmowało się kreowaniem, wspomaganiem lub wykonywaniem przedsięwzięć z zakresu promocji gospodarczej Polski. Łączne szacunkowe koszty działalności w zakresie internacjonalizacji, w tym promocji gospodarczej, poniesione przez sektor publiczny, wyniosły w badanym okresie ok. 2,2 mld zł. (w kosztach tych nie zostały ujęte dotacje wypłacone przez Ministra Gospodarki w ramach finansowego wsparcia inwestycji - ponad 0,3 mld zł).

Jak tę dramatyczną sytuację można poprawić? W ocenie NIK konieczne jest zbudowanie od podstaw systemu promocji gospodarczej, opartego na odrębnej, spójnej strategii. Wiodące przedsięwzięcia promocyjne powinien kreować jeden podmiot, koordynujący działania podejmowane przez pozostałe podmioty. Trzeba precyzyjnie określić relacje pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację zadań promocyjnych.

Zobacz: Winnice w Polsce rosn ajak grzyby po deszczu

Konieczne jest również zapewnienie wieloletniej stabilności finansowej działalności promocyjnej, która, o ile ma być skuteczna, wymaga ciągłości finansowania. Celowe jest także ograniczanie finansowania promocji na rynkach unijnych i intensyfikacja tych działań rynkach na mniej znanych.

W związku z licznymi zarzutami dotyczącymi nieudolnej promocji gospodarczej Polski, NIK zgłasza pod adresem Rady Ministrów wniosek o możliwe szybkie rozpatrzenie projektu ustawy o systemie promocji gospodarczej i skierowanie go do prac parlamentarnych.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: