SuperBiz wiadomości PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

12.05.2015, godz. 00:00
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
foto: SHUTTERSTOCK

Przedsiębiorcy we wschodniej części naszego kraju mogą liczyć na szczególne wsparcie z Programu Polska Wschodnia na lata 2014–2020.

Fundusze Europejskie trafią do nowopowstających firm oraz przedsiębiorstw, które chcą sprzedawać swoje produkty i usługi za granicę, postawić na innowacje i wzornictwo. Polska Wschodnia to makroregion, który obejmuje województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Makroregion, którego oblicze bardzo się zmieniło w ostatnich latach, ma jednak nadal swoje problemy gospodarcze. Nie wzięły się one z braku przedsiębiorczości mieszkańców tych terenów, a z powodu historycznych zaszłości i położenia na samym skraju Unii. Dlatego Program Polska Wschodnia ma pomóc zmienić tę niekorzystną sytuację i dodatkowo wspierać tutejszych przedsiębiorców.

Pomoc będzie dotyczyła pięciu obszarów:

1. wsparcie osób młodych w rozpoczęciu i rozwoju przedsiębiorstw typu startup (z angielskiego „start up" oznacza „rozpocząć"),
2. wsparcie dla firm, które chcą świadczyć usługi lub sprzedawać swoje produkty poza granicami Polski,
3. wsparcie tworzenia innowacyjnych produktów i usług przez współpracujące ze sobą firmy z Polski Wschodniej,
4. rozwój innowacji poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie,
5. wsparcie dla produktów sieciowych. Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl

Dotacje na innowacje

Jednym z żądan Programu Polska Wschodnia będzie wsparcie firm, które chcą tworzyć innowacyjne produkty i usługi. Jest warunek: musza one współpracować z innymi firmami z makroregionu. Małe i średnie przedsiębiorstwa przegrywają na rynku z tego powodu, że są za mało innowacyjne. Dlatego Program Polska Wschodnia, proponując dotacje, ma zachęcać firmy do realizacji projektów związanych z wdrożeniem wyników prac badawczo- rozwojowych (B+R). Szansę na dotację będą miały te przedsięwzięcia, których realizacja przyczyni się do wprowadzenia nowego produktu lub usługi na rynek lub zasadniczego ich unowocześnienia.

Dla kogo ta oferta

O dotację mogą wnioskować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zaangażowane we współpracę kooperacyjną. Co to znaczy? Powinny być one powiązane z co najmniej pięcioma innymi firmami działającymi w pokrewnych sektorach i razem z nimi być zaangażowane w tworzenie produktów lub usług. Firmy te nie mogą być zgrupowane w jednym województwie, powiązanie kooperacyjne musi objąć swoim zasięgiem minimum dwa województwa. Nie wszystkie firmy muszą być położone na terenie Polski Wschodniej. Tu jednak swoją siedzibę musi mieć firma zarządzająca projektem oraz przynajmniej jeszcze jedna firma biorąca w nim udział.

Jaki projekt ma szansę

Firmy wnioskujące o dotację będą mogły z niej sfinansować:

1. przygotowanie do wdrożenia innowacji. Obejmie ono analizę rynku i oszacowanie możliwości sprzedaży innowacyjnego produktu. Z dotacji pokryjemy przygotowanie dokumentacji, uzyskanie koniecznych patentów, certyfikatów i akredytacji, bez których nie można wdrożyć naszego produktu, technologii lub usługi. Z dotacji możemy pokryć koszty zatrudnienia firmy doradczej, która nam pomoże uporać się z tymi wyzwaniami,
2. zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych (pamiętajmy, że to właśnie wyniki prac B+R są podstawą do opracowania naszego nowego innowacyjnego produktu czy usługi),
3. przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli jest to konieczne),
4. zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń , linii produkcyjnej lub technologicznej na etapie wdrożenia innowacji.

Jaka dotacja

Pomoc dla firm stanowi w tym wypadku dotacja bezzwrotna, która może sięgnąć 70 proc. wydatków kwalifikowanych. Co za tym idzie firma starająca się o dotację musi przygotować wkład własny w wysokości co najmniej 30 proc. wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu to 1 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania to 7 milionów złotych. Informacji o konkursach szukajmy na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.popw.parp.gov.pl). Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełom czerwca i lipca 2015 roku, zaś nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu tego roku.

Wsparcie dla produktów sieciowych

Konsorcja firm mogą się także starać o wsparcie przy tworzeniu i rozwoju produktów sieciowych. Co to oznacza? Klaster produkuje grupę produktów, które wspólnie tworzą jedną markę, która stanie się specjalnością regionu, oczywiście innowacyjną. Co więcej produkty te powinny się wpisywać w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla przynajmniej dwóch województw Polski Wschodniej. To, jakie obowiązują dla naszego województwa inteligentne specjalizacje, znajdziemy w regionalnej strategii innowacji na stronach internetowych naszego urzędu marszałkowskiego. By otrzymać dotację, w konsorcjum MŚP musi się znaleźć co najmniej 10 firm i utworzyć co najmniej 20 nowych miejsc pracy. Nabór wniosków prowadzić będzie PARP. Dofinansowanie wynieść może maksymalnie 70 proc., a minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 20 mln zł.

Wzór na konkurencję

Możemy się także ubiegać o wsparcie w zakresie wykorzystania wzornictwa. Dotację przeznaczymy na przeprowadzenie audytu wzorniczego i stworzenie strategii wzorniczej. Na tej podstawie przeprowadzony zostanie proces projektowania wzorniczego. Końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji. Na tym etapie w dotacji opłacimy usługi doradcze oraz zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych). Konkursy ogłaszać będzie PARP. Maksymalny poziom dofinansowania w I etapie wyniesie 85 proc., zaś w II etapie – 70 proc. Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych w I etapie to 100 tys. zł, w II etapie – 3 mln zł.

Nie bój się klastrów, to działa!

Klastry, czyli powiązania kooperacyjne kilku firm odnoszą w Polsce Wschodniej duże sukcesy. A dzieje się tak dlatego, że pomagają przedsiębiorstwom dzielić się doświadczeniem i mnożyć swój potencjał. Przykładem dobrej praktyki jest np. Podlaski Klaster Bielizny. Klaster otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Projekt już się zakończył, ale firmy nadal ze sobą współpracują i odnoszą sukcesy. Klaster tworzy obecnie 16 firm. Łącznie rocznie produkują trzy miliony sztuk bielizny, z czego 40 proc. sprzedają za granicą. Ich bielizna pod względem jakości i wzornictwa w niczym nie ustępuje zachodniej. Skutecznie może więc konkurować na rynkach Francji, Niemiec czy Włoch. Dzięki współpracy, firmy klastra jako grupa oszczędzają na logistyce i dystrybucji, po niższych cenach kupują materiały.

Łącząc siły mogły się też zdecydować na wspólny innowacyjny produkt – linie bielizny damskiej Silver Collection. Innowacyjność polega tu na zastosowaniu wyjątkowego materiału wzbogaconego o jony srebra osadzone we włóknach polimerowych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii bielizna jest nie tylko modna, ale ma także walory prozdrowotne – jest antybakteryjna i przeciwalergiczna. Ta technologia jest jednak bardzo kosztowna. Żadna z tych firm w pojedynkę nie była w stanie sfinansować wdrożenia takiej innowacji. Obecnie Podlaski Klaster Bielizny ze swoja oferta jest we wszystkich znaczących hurtowniach w kraju. Zatrudniają własnych projektantów i posiadają wyspecjalizowane studia projektowe. Przy produkcji wykorzystują najnowocześniejsze technologie i światowej klasy surowce. Klaster zbiera międzynarodowe nagrody, a w Polsce otrzymał tytuł Włókiennika roku 2013.

Pomoc na start


Pomoc na stworzenie własnej firmy ma być skierowana do osób do 35. r.ż. Autorzy Programu Polska Wschodnia liczą też na kreatywność i pomysły absolwentów oraz studentów ostatniego roku studiów. Chcieliby stworzyć na wschodzie Polski drugą Dolinę Krzemową.

Dolina Krzemowa to od lat 50. XX-wieku centrum amerykańskiego przemysłu. Obecnie zaś nowych technologii, głównie komputerowych. Swoje siedziby mają tam tacy giganci jak Adobe, Apple, eBay, Facebook czy Google. Okolica rozwinęła się dzięki korzystnym warunkom do rozwoju przedsiębiorczości, niskim cenom gruntu i pobliżu uczelni. Można zadać pytanie, czy Polska Wschodnia może dogonić takiego giganta? Nie tylko może, ale już goni.

Wschód pomysłem stoi

Jako przykład można podać wyniki polskiego finału konkursu Imagine Cup 2014 r., w którym pierwsze miejsca zajęli wyłącznie studenci z makroregionu Polski Wschodniej. Imagine Cup to największy na świecie konkurs technologiczny dla studentów. Polacy awansowali do półfinałów światowej edycji. Wśród wygranych był np. zespół z Politechniki Rzeszowskiej. Studenci zaprezentowali aplikację Face Controller, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki aplikacji można korzystać z komputera przy użyciu ruchów głowy i mimiki twarzy. Dodatkowo aplikacja rozpoznaje mowę, a to pozwala na dyktowanie pojedynczych słów, wyrazów lub całych zdań. Wielki sukces osiągnęli także studenci Politechniki Białostockiej, których łazik marsjański HYPERION 2 zwyciężył w międzynarodowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych. I nawet jeśli dzięki tym projektom studenci ze Wschodniej Polski nie zrobią międzynarodowej kariery, to z takimi pomysłami mogą szukać szczęścia w biznesie. Jeśli będą potrzebowali wsparcia, mogą zainteresować się tym, co oferuje Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Platformy startowe dla nowych pomysłów

By swoje innowacyjne pomysły studenci mogli przekształcić w firmy przynoszące zyski, powinni zainteresować się „Platformami startowymi dla nowych pomysłów". Korzystając z tego kompleksowego narzędzia muszą wykazać, że ich pomysł ma innowacyjne zastosowanie. Może to być produkt lub usługa wykorzystywany w życiu codziennym lub biznesie, czy też rozwoju narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (czyli komputerowych i informatycznych). Jak „wejść" na tę platformę? Nabory będą organizowane przez wybrane w drodze konkursu ośrodki innowacji (typu parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne). Pomysły oceniać będą eksperci i doświadczeni inwestorzy. Najlepiej ocenieni otrzymają niezbędną pomoc, by rozwinąć swoje pomysły i przygotować model biznesowy. Wsparcie obejmie nie tylko udostępnienie biura, ale przede wszystkim pomoc osób doświadczonych w biznesie i marketingu, szkolenia, a także możliwość skorzystania z bazy technologicznej czy specjalistycznego laboratorium.

Po przejściu tego etapu, początkujący przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o bezzwrotną dotację na wejście na rynek i początkową fazę działania. Ktoś powie: po co te komplikacje? Dlaczego po prostu nie dadzą pieniędzy, a młody przedsiębiorca już będzie wiedział, co z nimi zrobić. Otóż nie do końca. Równie ważne, jak dobry pomysł jest ocena potrzeb klientów, właściwy dobór kanału dystrybucji czy biznesplan. A tego często startupowcom brakuje. Stąd wiele młodych firm nie odnosi sukcesu. Dzięki „Platformom startowym dla nowych pomysłów" działającym w ramach Programu Polska Wschodnia tych błędów będą mogli uniknąć.

Wsparcie dla eksporterów

Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020 ma wspierać firmy, które swoje produkty i usługi chcą sprzedawać za granice. Dotacje mają być przeznaczone głównie na usługi doradcze, które pomogą przedsiębiorcy odpowiednio przygotować się do wejścia na zagraniczny rynek.

Kiedy przedsiębiorca myśli o tym, by tak rozwinąć swoją firmę, by odnieść sukces sprzedając swoje produkty i usługi za granicę, potrzebuje dobrego doradcy. Musi on mu pomóc opracować odpowiednią strategię, która będzie później wcielona w życie. Dzięki dotacji specjaliści pomogą nam przeprowadzić analizę możliwości eksportowych naszego przedsiębiorstwa. Wskażą, w których krajach warto szukać odbiorców, a nawet pomogą nam w znalezieniu za granicą firm, które mogą być naszymi partnerami czy kontrahentami. Doradcy podpowiedzą nam, jak wejść na zagraniczne rynki, jak wybrać kanał dystrybucji i jak się tam wypromować oraz przygotować naszą firmę do nowej działalności. Wskażą nam także źródła, z których możemy sfinansować nasze przedsięwzięcie (kredyty eksportowe, fundusze doręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe i inne).

Pomoc doradców może także dotyczyć przygotowania materiałów reklamowych, katalogów, opisów produktów, wzornictwa, stron internetowych czy aplikacji mobilnych. Drugi etap wsparcia związany jest z przygotowaniem do wdrożenia tych strategii. Tu możemy liczyć na dotację np. na zakup usług doradczych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, a także, w ograniczonym zakresie (do 20 proc.) wyjazd na targi czy misje. Kwoty dofinansowania w I etapie wynoszą do 50 tys. zł, w II etapie – do 500 tys. zł. Poziom dofinansowania może wynosić 80 proc. wartości wydatków. Z tej pomocy skorzystać mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP z Polski Wschodniej. Ogłoszeń o konkursach trzeba szukać na stronach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl).

TU NAM POMOGĄ

Jeśli szukamy informacji na temat wsparcia z unijnych funduszy, zajrzyjmy na stronę internetowa www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Informacji bezpłatnie udziela nam także specjaliści z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Listę Punktów i ich adresy znajdziemy na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: