SuperBiz wiadomości Ratunek dla rolników. Dostaną więcej za swoje produkty

Ratunek dla rolników. Dostaną więcej za swoje produkty

12.07.2017, godz. 13:44
O tym rolnik wiedzieć powinien
foto: materiał prasowy

12 lipca weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom w obrocie produktami rolno-spożywczymi. Celem nowych przepisów jest m.in. zapewnienie producentom godziwej zapłaty za towary dostarczane do dużych sieci handlowych.

Uregulowanie stosunków między dostawcami i odbiorcami żywności na drodze ustawowej to skutek licznych skarg producentów z wielu branż na wykorzystywanie przez duże sieci handlowe swojej przewagi. Zachowanie to polegało m.in. na dyktowaniu niskich cen, które często nie pozwalały producentom nawet na uzyskanie zysku.
Ponadto, sieci handlowe nakładały na dostawców wiele opłat dodatkowych, np. za usługi reklamowe, przeprowadzenie akcji okolicznościowej, powierzchnię ekspozycyjną i sprzedażową czy z tytułu przekazywania informacji o sprzedaży wyrobów w poszczególnych placówkach handlowych.
Producenci żalili się również na to, że sieci handlowe narzucały im wzory umów bez możliwości negocjowania ich treści. A gdy było im to na rękę – zrywały je jednostronnie, po czym oferowały nowe – z wydłużonym terminem płatności za dostarczone towary.

Sprawdź także: Żywność zdrożeje. Zobacz, za co zapłacisz więcej [INFOGRAFIKA]

Od 12 lipca br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyskał w takich sytuacjach prawo do wszczynania postępowania przeciwko sieciom handlowym – zarówno z urzędu, jak i na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Za naruszenie zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej grozi kara w wysokości 3 proc. obrotu firmy, osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nawet jeśli dopuści się go nieumyślnie. Jak informuje UOKiK, postępowanie może się również skończyć bez sankcji pieniężnej. Urząd może odstąpić od kary, jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków.

Zobacz również: UOKiK ostrzega przed firmą pożyczkową

Nowe przepisy stosowane będą do podmiotów, które nieuczciwie wykorzystują przewagę kontraktową. Kiedy można mówić o jej wystąpieniu?
- Przewaga kontraktowa występuje, jeżeli między odbiorcą i nabywcą istnieje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym i jednocześnie słabsza ze stron nie ma wystarczających możliwości sprzedaży lub kupna produktów rolnych lub spożywczych od innych przedsiębiorców – wyjaśnia w komunikacie prezes UOKiK, Marek Niechciał.
Zawiadomienie do urzędu może złożyć przedsiębiorca pokrzywdzony przez kontrahenta, jeżeli łączna wartość obrotów między dostawcą a odbiorcą w którymkolwiek z dwóch lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekroczyła 50 tys. zł. Ponadto obrót silniejszej strony umowy w poprzednim roku przekroczył 100 mln zł.

Czytaj też: Zakaz handlu w niedzielę. Będzie „tylko” 29 wyjątków

W zawiadomieniu przedsiębiorca  powinien wskazać podmiot, któremu zarzuca nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, opis zdarzenia, informacje świadczące o naruszeniu przepisów ustawy oraz swoje dane osobowe. Dodatkowo powinien dołączyć wszystkie dokumenty, które mogą stanowić dowód w sprawie. Oprócz tradycyjnej, listownej formy zgłoszenia, poszkodowani przedsiębiorcy mogą wysłać informację o naruszeniu na adres mejlowy: przewaga@uokik.gov.pl.
Zadania dotyczące nowych przepisów będzie realizować delegatura urzędu w Bydgoszczy.

Źródło: onet.pl, UOKiK

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: