SuperBiz wiadomości Rodziny nie marnują pieniędzy z 500 plus

Rodziny nie marnują pieniędzy z 500 plus

16.12.2016, godz. 13:00
WSA: świadczenie 500 plus także dla dzieci cudzoziemców
foto: SHUTTERSTOCK

Wspieranie patologii – to jeden z argumentów przytaczanych przez przeciwników programu 500 plus. Najnowsze dane pokazują jednak, że sytuacje, w których rodziny źle wydają otrzymane wsparcie stanowią niewielki margines wszystkich spraw.

Przypomnijmy, że ustawa wprowadzająca program 500 plus mówi, że jeśli rodzice lub opiekunowie dzieci marnotrawią wypłacane im świadczenie lub wydatkują je „niezgodnie z celem”, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od startu programu „Rodzina 500 plus” prowadzonych było zaledwie 955 spraw dotyczących zmiany formy wypłaty świadczenia. Ta liczba stanowi jedynie 0,03 proc. wszystkich wydanych decyzji. W sumie, według szacunków resortu, do końca listopada pieniądze z 500 plus trafiły do 3,79 mln dzieci. 

Z sondażu przeprowadzonego jakiś czas temu przez CBOS wynika, że blisko połowa Polaków (44 proc.) pieniądze z 500 plus wydaje na potrzeby całej rodziny; ponad jedna trzecia (34 proc.) wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta (21 proc.) wydziela je częściowo.

Czytaj również: Urzędnicy zabiorą 500+. Sprawdź w jakich przypadkach

Wśród respondentów, którzy deklarują, że przynajmniej część pieniędzy ze świadczenia wydzielają, 27 proc. odkłada je na odrębnym rachunku oszczędnościowym, lokacie lub kupuje obligacje. 5 proc. przeznacza je na polisę ubezpieczeniową, posagową dla dziecka, 1 proc. inwestuje w akcje, jednostki funduszu inwestycyjnego itp. Prawie jedna czwarta (24 proc.) oszczędza je lub inwestuje w inny sposób.

W przypadku 16 proc. badanych pieniądze z programu 500 plus przyczyniły się do zwiększenia lub rozpoczęcia dawania dziecku kieszonkowego. 4 proc. badanych zmieniło formę opieki nad dzieckiem, np. przez posłanie do żłobka, przedszkola, opłacenie opiekunki itp. 3 proc. badanych dzięki tym środkom wybrało niepubliczną placówkę, a 2 proc. – wydłużyło czas korzystania ze żłobków czy przedszkoli.

Respondenci pytani byli, jak duże znaczenie dla ich domowego budżetu ma świadczenie wychowawcze. Mogli to określić w skali od 1 (praktycznie bez znaczenia, stanowi nikłą część budżetu) do 7 (decydujące znaczenie, stanowi większość domowego budżetu). Najwięcej badanych (30 proc.) wybrało 7, po 15 proc. wskazało 5 i 6, a 16 proc. – 4. Średnia ocena wyniosła 4,96.

Źródło: materiały prasowe MRPiPS, Onet; oprac. MK

Rodziny nie marnują pieniędzy z 500 plus

 

Wspieranie patologii – to jeden z argumentów przytaczanych przez przeciwników programu 500 plus. Najnowsze dane pokazują jednak, że sytuacje, w których rodziny źle wydają otrzymane wsparcie stanowią niewielki margines wszystkich spraw.

 

Przypomnijmy, że ustawa wprowadzająca program 500 plus mówi, że jeśli rodzice lub opiekunowie dzieci marnotrawią wypłacane im świadczenie lub wydatkują je „niezgodnie z celem”, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

 

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od startu programu „Rodzina 500 plus” prowadzonych było zaledwie 955 spraw dotyczących zmiany formy wypłaty świadczenia. Ta liczba stanowi jedynie 0,03 proc. wszystkich wydanych decyzji. W sumie, według szacunków resortu, do końca listopada pieniądze z 500 plus trafiły do 3,79 mln dzieci.

 

Z sondażu przeprowadzonego jakiś czas temu przez CBOS wynika, że blisko połowa Polaków (44 proc.) pieniądze z 500 plus wydaje na potrzeby całej rodziny; ponad jedna trzecia (34 proc.) wydziela je z domowego budżetu i przeznacza na określone cele, jedna piąta (21 proc.) wydziela je częściowo.

 

Wśród respondentów, którzy deklarują, że przynajmniej część pieniędzy ze świadczenia wydzielają, 27 proc. odkłada je na odrębnym rachunku oszczędnościowym, lokacie lub kupuje obligacje. 5 proc. przeznacza je na polisę ubezpieczeniową, posagową dla dziecka, 1 proc. inwestuje w akcje, jednostki funduszu inwestycyjnego itp. Prawie jedna czwarta (24 proc.) oszczędza je lub inwestuje w inny sposób.

 

W przypadku 16 proc. badanych pieniądze z programu 500 plus przyczyniły się do zwiększenia lub rozpoczęcia dawania dziecku kieszonkowego. 4 proc. badanych zmieniło formę opieki nad dzieckiem, np. przez posłanie do żłobka, przedszkola, opłacenie opiekunki itp. 3 proc. badanych dzięki tym środkom wybrało niepubliczną placówkę, a 2 proc. – wydłużyło czas korzystania ze żłobków czy przedszkoli.

 

Respondenci pytani byli, jak duże znaczenie dla ich domowego budżetu ma świadczenie wychowawcze. Mogli to określić w skali od 1 (praktycznie bez znaczenia, stanowi nikłą część budżetu) do 7 (decydujące znaczenie, stanowi większość domowego budżetu). Najwięcej badanych (30 proc.) wybrało 7, po 15 proc. wskazało 5 i 6, a 16 proc. – 4. Średnia ocena wyniosła 4,96.

 

 

Źródło: materiały prasowe MRPiPS, Onet; oprac. MK

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: