SuperBiz wiadomości Rolniku, możesz walczyć o pieniądze z UE. 100 tys. zł do wzięcia

Rolniku, możesz walczyć o pieniądze z UE. 100 tys. zł do wzięcia

29.03.2016, godz. 12:20
Pole rolnictwo ciągnik traktor
foto: FOTO SE

Od 31 marca do 29 kwietnia osoby, które mają nie więcej niż 40 lat mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności w rolnictwie. Bezzwrotna premia dla początkujących rolników wynosi 100 tys. zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie? Zgodnie z przepisami, o dofinansowanie może starać się osoba fizyczna, która:  
- ma nie więcej niż 40 lat (uznaje się, warunek ten spełniają osoby, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 41 lat),  
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (przy czym młody rolnik, któremu przyznano pieniądze ma trzy lata na osiągnięcie wymaganych kwalifikacji zawodowych, czas ten liczy się od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy),
- rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

Zobacz także: URSUS podbija Afrykę. Nie uwierzysz, że to polska reklama! - WIDEO

- przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa: nie wystąpiła m. in. o przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom” i „Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów” oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom”, jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD.

Pozostałe warunki:
- osoba ubiegająca się o wsparcie nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada, nie prowadziła także działu specjalnego produkcji rolnej.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej.
Określona także górną granicę wielkości gospodarstwa – jego powierzchnia nie może przekraczać 300 hektarów.

W przepisach zawarto także wymóg, że przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości gospodarstwa powinna należeć do osoby ubiegającej się o dofinansowanie (w grę wchodzi także użytkowanie wieczyste lub dzierżawa z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Czytaj również: Firmy ze wschodniej Polski mogą dostać 5 mln zł na zagraniczną ekspansję

Kolejny warunek dotyczy tzw. wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO - wielkość, za pomocą której wyraża się siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych, czyli ich dochodowość). SO nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i większa niż 150 tysięcy euro.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Beneficjent zobowiązany będzie m.in. do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10 proc.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą uzyskaną na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Sprawdź także: Konkurs dla mikro, małych i średnich firm. W puli 750 mln

Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach:
- 80 proc. - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
- 20 proc. - po realizacji biznesplanu.

Wnioski o dofinansowanie można składać w powiatowych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze na ten cel pochodzą z poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: ARMiR, oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: