SuperBiz wiadomości Rozliczamy pit emeryta

Rozliczamy pit emeryta

20.04.2015, godz. 02:00
Rozliczamy pit emeryta
foto: SHUTTERSTOCK

Emeryci i renciści, tak jak inni podatnicy, powinni rozliczyć się z fiskusem z dochodów osiąganych w 2014 roku. Najczęściej robią to za nich ZUS lub KRUS, ale czasami muszą się rozliczyć samodzielnie.

W zasadzie to ZUS lub KRUS mają obowiązek rozliczyć się z fiskusem z pobieranych przez ciebie świadczeń w twoim imieniu. Każdy rencista lub emeryt do końca lutego 2015 roku powinien otrzymać od ZUS lub KRUS formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Kiedy cię wyręczą

W zdecydowanej większości przypadków ZUS lub KRUS wyręczają emerytów i rencistów w rozliczeniach z fiskusem. Instytucje te, jako płatnicy świadczeń, przez cały rok co miesiąc pobierały zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz rent strukturalnych i rent socjalnych. Natomiast po upływie roku podatkowego ZUS i KRUS powinny sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku na druku PIT-40A zarówno świadczeniobiorcom, jak i urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą - do urzędu skarbowego odpowiadającego za sprawy opodatkowania osób zagranicznych.

W związku z tym emeryt lub rencista, który otrzymał z ZUS lub z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą (wypłacaną przez cały czas przez tę samą jednostkę organizacyjną) w 2014 r. nie miał innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie zalicza się do tych dochodów), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Warunek - świadczenia z ZUS lub KRUS były wypłacane przez cały rok podatkowy (od stycznia do grudnia 2014 r.). Podatek obliczony przez ZUS lub KRUS będzie wówczas tzw. podatkiem należnym emeryta lub rencisty za rok 2014.

Uwaga!

Nie musisz płacić podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r., jeśli twój roczny przychód podlegający opodatkowaniu nie przekroczył w 2014 r. kwoty 3091 zł.

Jeśli dorabiasz do emerytury

Nie zawsze jednak możesz liczyć na to, że ZUS lub KRUS rozliczą się za ciebie z fiskusem. Jeśli przez część roku byłeś zatrudniony, a przez pozostałe miesiące, po przejściu na emeryturę lub rentę, pobierałeś świadczenia, ZUS lub KRUS wystawia ci tylko informację o uzyskanych dochodach z tych świadczeń na druku PIT-11A. Natomiast od firmy, w której pracowałeś, powinieneś też otrzymać formularz PIT-11, w którym pracodawca wykazuje twoje zarobki w czasie trwania umowy o pracę oraz zaliczki pobrane na podatek dochodowy. Wtedy na podstawie tych informacji (od pracodawcy na PIT-11 oraz z ZUS lub KRUS na PIT-11A) powinieneś samodzielnie wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37.

ZUS czy KRUS nie wyręczą cię również wtedy, gdy otrzymujesz emeryturę lub rentę, ale dodatkowo prowadzisz własną działalność gospodarczą. Musisz sam się rozliczyć z urzędem skarbowym, wypełniając i składając PIT-36.

Kiedy sam się rozliczasz z fiskusem

Rozliczenie podatkowe za 2014 rok do końca kwietnia musisz złożyć nie tylko wtedy, gdy dodatkowo zarabiasz sam. ZUS czy KRUS nie rozliczy PIT za ciebie, gdy:

- emeryturę lub rentę wypłacała ci w ciągu 2014 roku więcej niż jedna jednostka organizacyjna ZUS lub KRUS (np. emeryt lub rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna ZUS lub KRUS),

- emeryturę lub rentę wypłacała ci jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,

- chcesz skorzystać z ulg podatkowych (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne czy użytkowania Internetu albo z tytułu dokonania darowizny na cele organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa lub darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą),

- chcesz wnioskować o przekazanie 1?proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego,

- chcesz skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczania - np. ze wspólnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeżeli zamierzasz skorzystać z tych ulg lub odliczeń, sam musisz złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37) w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.

Ważne!

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez ZUS lub KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że nie możesz samodzielnie rozliczyć podatku w urzędzie skarbowym, np. gdy masz prawo do skorzystania z ulg czy odliczeń. W takim przypadku kwoty do rozliczenia w rocznym zeznaniu PIT-37 przyjmujesz z formularza PIT-40A oraz składasz wraz z PIT-37 załącznik PIT-O, w którym wykazujesz kwotę ulgi.

Kiedy emeryt lub rencista nie musi składać PIT

Niektórym rencistom ZUS i KRUS wypłacają świadczenia, które są zwolnione z podatku dochodowego. Takie osoby nie muszą składać zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Świadczenia zwolnione od podatku dochodowego to:

- renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, oraz

- dochody z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów (pod warunkiem przedstawienia w ZUS odpowiednich dokumentów).

autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: