SuperBiz wiadomości Rząd daje 160 milionów złotych na wsparcie ekonomii społecznej [DOTACJE]

Rząd daje 160 milionów złotych na wsparcie ekonomii społecznej [DOTACJE]

22.07.2016, godz. 14:41
Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna foto: SHUTTERSTOCK

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczącą pożyczek dla podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej. Czy takiej, gdzie cel społeczny góruje nad ekonomicznym.

"Z pożyczek będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa społeczne, podmioty realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizacje pozarządowe i podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego" - podaje Ministerstwo w komunikacie.

Pożyczki będą w dwóch formatach: na start i na rozwój. Na start może dostać 100 000 złotych, a na rozwój 500 000 złotych.

ZOBACZ TEŻ: Mundurowi dostaną podwyżki. Nawet po 2,5 tys. zł

"Idea ekonomii społecznej wpisuje się w misję Ministerstwa w sposób wielowymiarowy. Wpływa ona na zwiększanie zatrudnienia, integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, budowanie kapitału ludzkiego. Wspiera politykę rodzinną w zakresie opieki nad dziećmi i odpowiada na problem starzejącego się społeczeństwa" - napisano w komunikacie.

MRPiPS wsparło program, ponieważ uważa, że funkcjonujący obecnie w Polsce system poręczeniowo-gwarancyjny, który mógłby stanowić ułatwienie w dostępie do finansowania podmiotów ekonomii społecznej nie uwzględnia specyfiki ich funkcjonowania.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: