SuperBiz wiadomości Rząd obiecuje mieszkania dla osób z problemami psychicznymi!

Rząd obiecuje mieszkania dla osób z problemami psychicznymi!

09.08.2017, godz. 16:16
UPOŚLEDZENIE.
foto: SHUTTERSTOCK

Schroniska dla bezdomnych, którzy wymagają dodatkowej opieki oraz nowe mieszkania chronione dla blisko 500 osób z niepełnosprawnościami umysłowymi – to udogodnienia, które szykuje rząd. 9 sierpnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o realizacji programu „Za życiem" oraz planowanych zmianach w ustawie o pomocy społecznej. Projekt nowelizacji ustawy trafił do konsultacji społecznych.

- Wczoraj skierowaliśmy do konsultacji społecznych nowelizację ustawy o pomocy społecznej dotyczącą osób bezdomnych. Jak państwo wiecie, w październiku 2015 r. ustawa o pomocy społecznej wprowadziła trzy typy placówek: to były schroniska, noclegownie i ogrzewalnie. Jak się okazało, brakuje miejsc w tych placówkach dla osób chorych, niepełnosprawnych, które potrzebują wzmożonej opieki, w związku z czym przygotowaliśmy nowelizację, która wprowadza nowy typ schroniska: schroniska z usługami opiekuńczymi – powiedziała sekretarz stanu w MRPiPS, Elżbieta Bojanowska. – Jednocześnie zmieniamy kwestie dotyczące rejestracji tych placówek. Rejestry będą prowadzili wojewodowie. Tutaj gminy będą zgłaszały miejsca, w których placówkach mają być miejsca. Po trzecie, najważniejsza kwestia dotycząca organizacji tych placówek, to wydłużony okres dochodzenia standardów o kolejny rok – dodała wiceminister.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej planuje także zmiany, które ulżą rodzicom i opiekunom osób z niepełnosprawnościami umysłowymi. Takie osoby mają obecnie możliwość pobytu dziennego w środowiskowych domach samopomocy, są umieszczane w placówkach z całodobową opieką lub mieszkają z rodziną. Często, mimo osiągnięcia pełnoletności, pozostają z rodzicami, bez możliwości usamodzielnienia się na tyle, aby odciążyć najbliższych. Jak wskazuje serwis niepelnosprawni.pl, 130 tys. osób w Polsce korzysta z pomocy instytucjonalnej: domów opieki społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych lub szpitali psychiatrycznych. Sytuację ich oraz ich rodzin ma poprawić program „Za życiem". Zakłada on przystosowywanie do życia osób z niepełnosprawnościami umysłowymi w domach chronionych.

Zgodnie z polskimi przepisami, osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi, ale także osoby chore, stare czy uchodźcy, mogą usamodzielnić się dzięki tzw. mieszkalnictwu wspomaganemu. Takie osoby są lokowane w mieszkaniach chronionych, w których czuwają nad nimi opiekunowie specjaliści. W tego typu domach osoby z problemami uczą się samodzielnie dbać o swoje potrzeby tak, aby w przyszłości mogły mieszkać bez opiekunów. Ten model sprawdza się w m.in. Irlandii, Danii, Estonii i na Węgrzech. Po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej może rozwinąć się również w Polsce.

- Drugim tematem, który chcieliśmy podnieść, to jest kwestia realizacji ustawy „Za życiem" i ustawy o pomocy społecznej. Chcę powiedzieć, że realizujemy ten program. Gminy i samorządy przez wojewodów zgłaszają swoje zapotrzebowanie. Powstanie dziewięć nowych środowiskowych placówek samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Także powstaną nowe mieszkania chronione – 130 nowych mieszkań chronionych dla prawie 500 osób – zapowiedziała wiceminister Bojanowska.

Zobacz też: Nowe skutki 500 plus: więcej zasiłków rodzinnych, mniej pomocy społecznej

Przeczytaj też: Rafalska: dzięki 500+ Polacy rzadziej korzystają z pomocy społecznej

Polecamy: NIEPEŁNOSPRAWNI PEŁNOSPRAWNI W PRACY [GALERIA]

Oprac. na podst. mpips.gov.pl, niepelnosrpawni.pl, konf. pras.

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: