SuperBiz wiadomości Rząd rozda 13 mln złotych na wyprawki szkolne. Zobacz, kto może starać się o wsparcie

Rząd rozda 13 mln złotych na wyprawki szkolne. Zobacz, kto może starać się o wsparcie

21.08.2017, godz. 11:23
Wyprawka szkolna
foto: SHUTTERSTOCK

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymają od 175 do 445 zł dofinansowania na zakup podręczników. O wsparcie można ubiega się w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna". Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln zł – poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Jak czytamy w komunikacie, wysokość dofinansowania w ramach programu „Wyprawka szkolna" jest uzależniona m.in. od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły.
Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
Aby otrzymać wsparcie, rodzice ucznia, jego prawni opiekunowie lub osoby, prowadzące rodzinny dom dziecka muszą złożyć wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
Termin przyjmowania wniosków ustali wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych – ministrowie prowadzący dany typ szkoły. Warto pamiętać, że terminy te przypadają na pierwsze dni września.
Wniosek o wsparcie może złożyć też pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna" znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawdź także: 500 plus na wyprawkę szkolną [WIDEO]

Czytaj też: Wyprawka szkolna 2017. Tyle zapłacisz za nią w Tesco

Zobacz również: Wyprawka szkolna 2017. Sprawdź, ile zapłacisz za nią w Biedronce i Lidlu

Źródło: MRPiPS

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: