SuperBiz wiadomości Sejm: Wyższe renty i emerytury w 2017. Zmiany w zasiłkach stałych dla niepełnosprawnych

Sejm: Wyższe renty i emerytury w 2017. Zmiany w zasiłkach stałych dla niepełnosprawnych

02.12.2016, godz. 15:20
Świadczenia społeczne
foto: SHUTTERSTOCK

Emerytury i renty od marca 2017 roku wyniosą co najmniej 1000 zł. Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Posłowie uchwalili też ustawę dotyczącą przyznawania zasiłku stałego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Za przyjęciem ustawy o emeryturach i rentach głosowało 389 posłów, 8 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Zobacz także: Emerytury i renty 2017: zobacz, co zmieni się w przyszłym roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ocenia, że koszt zmian od marca do grudnia przyszłego roku, to 2,52 mld złotych.

Z informacji resortu wynika, że emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną do 1000 złotych w przypadku około 800 tysięcy osób otrzymujących takie świadczenia z ZUS i około 350 tysięcy pobierających świadczenia z KRUS. Podwyżkę rent socjalnych do 850 zł otrzyma blisko 280 tysięcy emerytów.

Waloryzacją będzie objęte blisko 9,3 mln osób, które pobierają emerytury i renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), a także pracownicy służb mundurowych, którzy otrzymują świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Zasiłki stałe
Zgodnie z przyjętą ustawą od 1 stycznia 2017 r. (za było 427 posłów, przeciw dwóch, trzy osoby wstrzymały się od głosu) osobie, która wystąpi o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a następnie złoży wniosek o zasiłek stały, świadczenie to będzie przyznawane wstecz, po uzyskaniu orzeczenia, ale od tego miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o zasiłek stały.

Sprawdź też: Dorabianie do emerytury i renty. Ile możesz zarobić, by nie stracić świadczenia?

Do tego wniosku trzeba będzie dołączyć potwierdzenie, że wystąpiło się o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Do tej pory zasiłek stały był przyznawany od dnia złożenia wniosku, ale z wydanym już orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Nowa procedura obejmie również orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, ponieważ zasiłki stałe mogą być przyznane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności.

Zgodnie ze zmianami, w okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia będzie można otrzymać zasiłek okresowy (przyznawany na zasadach ogólnych). Aby skorzystać z możliwości wstecznego przyznania zasiłku stałego, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy - należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w ciągu 60 dni od daty jego otrzymania.

Zasiłek stały przysługuje osobie niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeśli jej dochód jest niższy od ustalonego przez ministerstwo kryterium dochodowe.

Postępowanie dotyczące zasiłku stałego jest dwustopniowe - najpierw w sprawie stopnia niepełnosprawności orzekają powiatowe i wojewódzkie zespoły powołane do rozstrzygania takich spraw. Dopiero w drugim etapie, w formie decyzji administracyjnej, następuje przyznanie prawa do świadczenia z pomocy społecznej. Oznacza to, że zanim osoba z niepełnosprawnością otrzyma zasiłek, mija dużo czasu, czasem nawet rok.

Czytaj koniecznie: 13 zł za godzinę: urząd sprawdzi, czy należy ci się wyższa stawka

Zgodnie z obecnymi przepisami świadczenia przyznaje się i wypłaca od tego miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją - w tym przypadku chodzi o aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dopiero wówczas gdy starający się o świadczenie złoży wszystkie dokumenty i otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności, wszczyna się postępowanie o przyznanie zasiłku.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

 

Źródło: ISBnews.pl/rynekzdrowia.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: